Hjem > Hvordan tænker ergoterapeuter, når de tænker - Definering og prioritering af aktivitetsproblemer

Hvordan tænker ergoterapeuter, når de tænker - Definering og prioritering af aktivitetsproblemer

Interessen for dette område af den ergoterapeutiske intervention blev vakt, da vi læste en undersøgelse, der konkluderede, at der var en divergens i mellem den værdi ergo-/fysioterapeuterne og klienterne tillagde 15 på forhånd udvalgte dagligdags aktiviteter.

Denne interesse ledte os til en yderligere søgning på området, som resulterede i flere forskellige undersøgelser, der havde lignende resultater. Dette opfattede vi som et paradoks, da disse resultater ikke umiddelbart stemmer overens med hverken paradigmet, som beskrevet af Kielhofner, den klientcentrerede tankegang, som beskrevet af de canadiske ergoterapeuter eller politiske målsætninger om sundhedsvæsnet. Bachelorprojektet handler om, hvilke refleksioner ergoterapeuten gør, når klientens aktivitetsproblemer skal defineres og prioriteres. Undersøgelsen bygger på semistrukturerede interview med tre ergoterapeuter, to fra somatikken og en fra psykiatrien, der alle var sygehusansatte i samme amt. Undersøgelsen viser, at de ergoterapeutiske refleksioner udspringer af et fundament, der består af en bred viden, der er bygget på tidligere erfaring og intuition, teoretisk forståelse samt ergoterapeutens personlige værdier. Ligeledes kan vi konkludere, at der er mulighed for en modsætning i ergoterapeutens værdigrundlag; nemlig at ergoterapeuten ønsker at have ergoterapeutiske teorier in mente, men ikke ønsker at møde klienterne med et eller flere skemaer, til trods for den teoretiske sammenhæng.

Dokumenter

Sidst opdateret
13.11.2014