Hjem > Hvordan skaber vi den bedste overgang fra børnehave til skole?

Hvordan skaber vi den bedste overgang fra børnehave til skole?

Skal det pædagogiske personale omkring kommende skolebørn arbejde på at gøre børnene skoleparate, eller skal det pædagogiske personale i skolen være bedre til at modtage børnene, når de starter i skole og ændre deres praksis efter børnenes behov?

Gennem mit arbejde som ergoterapeut ved PPR er jeg blevet særlig opmærksom og nysgerrig på betydningen af overgangen mellem børnehave og skole. Gennem de seneste år er mine kollegaer og jeg blevet mødt af børnehaveklasseledere og afdelingsledere i indskolinger i kommunen, der er bekymrede for adfærden hos flere af børnene i børnehaveklasserne. Personalet i og omkring børnehaveklasser oplever, at et stigende antal børn er udfordret i børnehaveklassen og at de har svært ved at leve op til de faglige og adfærdsmæssige krav, der stilles.

Overgangen fra børnehave til skole er et vigtigt fokusområde, som der er stor interesse for både lokalt og i et større nationalt perspektiv. Det er vigtigt at sikre, at alle børn får en god skolestart. Forskning på området peger på, at en dårlig start i børnehaveklassen kan følge barnet videre op gennem resten af skolelivet, og at der ligger en udfordring i samarbejdet mellem de to instanser med en forskellig historisk forståelse (ex. Broström, 2003; Peter, 2004).

 

Læs artiklen her.

 

Sidst opdateret
05.09.2019