Hjem > Hvordan sikrer vi klientcentrering i arbejdet med personer med afasi?

Hvordan sikrer vi klientcentrering i arbejdet med personer med afasi?

I sommeren 2002 deltog vi i Verdenskongressen i Stockholm, og blev vældig inspireret af de mange forskellige oplæg med udgangspunkt i de canadiske modeller. Der blev talt om klientcentrering og spiritualitet fra forskellige vinkler og i forhold til forskellige klientgrupper. Det gav nyt liv og nye vinkler på emner og problemstillinger i vores hverdag, og da vi fik muligheden for at udvikle tilbuddet til deltagerne i kommunikationsteamet på Vejlefjord, var det nærliggende for os at inddrage den canadiske referenceramme hertil.

Vi har gennem 1½ år, i en forsøgsordning, været 2 ergoterapeuter tilknyttet kommunikationsteamet. Det har givet os mulighed for både at give et individuelt tilrettelagt ergoterapeutisk tilbud til deltagerne, og at udvikle tilbuddet. Et bidrag fra Ergoterapeutforeningens praksispulje har muliggjort at vi kunne beskrive vores praksis. Vejlefjord modtager 4 gange årligt 24 voksne senhjerneskadede mennesker. De kaldes ”deltagere” og er indlagt på genoptræningsophold af ca.11 ugers varighed. Omkring midt i opholdet tilbydes de pårørende en uges kursus, og efter opholdet er der et års opfølgning, med formålet at sikre at der sker en overføring af det indlærte til deltagerens nærmiljø.

Dokumenter

Sidst opdateret
23.02.2014