Hjem > Holdningspapir: Styrket faglighed

Holdningspapir: Styrket faglighed

Sekretariatet får jævnligt henvendelser fra medlemmer, der føler sig presset på deres faglighed og efterspørger rådgivning både i forhold til deres konkrete situation, og foreningens holdning til, hvordan man som ergoterapeut skal forholde sig, når man i stigende grad pålægges opgaver, der efter deres oplevelse ikke indeholder mulighed for at udøve ergoterapi.