Hjem > Hjemmetræning – nyttig men udfordrende

Hjemmetræning – nyttig men udfordrende

Et kvalitativt eksplorativt studie om forældres og ergoterapeuters erfaringer med hjemmetræning til forbedring af håndfunktion hos børn med spastisk bilateral Cerebral Parese.

Formål: At udforske forældres og ergoterapeuters erfaringer med et målrettet hjemme-træningsprogram til forbedring af håndfunktion hos børn med spastisk bilateral Cerebral Parese.
 

Metode: Studiet havde et kvalitativt eksplorativt design og inkluderede to fokusgruppe-interviews. En gruppe bestod af fem forældre og den anden af tre ergoterapeuter. Datamaterialet blev analyseret ved hjælp af kvalitativ indholdsanalyse. Interventionen indeholdt daglig målrettet træning, 25-33 timer i otte uger, med et ugentligt besøg af ergoterapeuten.

Resultater: Tre temaer blev identificeret;

1) Hjemmetræning fremmer bevidsthed og barnets mestring

2) Hjemmetræning er udfordrende og udmattende over tid

3) En nødvendig forældrestøtte og fokus på barnets ”stemme”. Forældrene rapporterede om fremgang i barnets aktivitetsudførelse og målopnåelse i brug af hænder i daglige aktiviteter.

Konklusion: Fundene indikerer, at hjemmetræningen var nyttig men udfordrende, samt at motivation ser ud til at være en nøglefaktor ved implementering af hjemmetræning. Kontinuerlig støtte til forældrene og styrkelse af barnets involvering kan være vigtige faktorer for stimulering af motivation. Videre forskning bør fokusere på strategier, som kan fremme indre motivation, og en ”hybrid” model for hjemmetræning fordelt mellem hjemmet og børnehave/skole kan være relevant at afprøve i et pilotstudie.

Sidst opdateret
30.03.2020