Hjem > Gruppeforløb for kontanthjælpsmodtagere

Gruppeforløb for kontanthjælpsmodtagere

Et gruppeforløb målrettet unge kontanthjælpsmodtagere med psykisk sårbarhed. Forløbet tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk tilgang og indeholder flere delelementer f.eks. aktivitetstræning, kognitiv træning og afdækning af sociale færdigheder.

Formål

At målrette og kvalificere kontanthjælpsmodtagere med psykisk sårbarhed i forhold til deltagelse på arbejdsmarkedet.

Fremgangsmåde

 • Indhente overordnede oplysninger om borgeren.
 • Indledende interview med fokus på borgerens ressourcer og mål for forløbet.
 • Relevante tests og undersøgelser, der danner grundlag for planlægningen af den enkelte borgers forløb.
 • Aktivitetstræning – ofte i grupper
 • Kognitiv træning
 • Social træning
 • Borgeren, det tværfaglige team og sagsbehandleren planlægger i samarbejde fremtidige tiltag, f.eks. i forbindelse med arbejdsprøvning
 • Dokumentation

Målgruppe

Kontanthjælpsmodtagere med psykisk sårbarhed.

Hyppighed

Som udgangspunkt 12 ugers forløb, dette kan tilpasses individuelle behov. Efterfølgende udslusning til arbejdsmarkedet typisk i form af virksomhedspraktik.

Ressourcer

Rammer der skaber grundlag for meningsfulde gruppeaktiviteter. Der er tilknyttet et tværfagligt team.

Referencer

 • Bekendtgørelse af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. LBK nr 706 af 28/06/2012
 • Vidensopsamling Eksisterende viden om ledige unge under 30 år. Marselisborgcenteret, Århus. 2011
 • Jensen, T. P., Andersen, H. L.: Virker aktivering for udsatte unge? En vidensopsamling om effekten af beskæftigelsesindsatser rettet mod udsatte unge. Kbh., KORA 2012
 • Rigsrevisionen. Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikke- arbejdsmarkedsparate kontant- hjælpsmodtagere. 2010.
Sidst opdateret
14.03.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser