Hjem > Godtgørelse af transport og udlæg - tillidsvalgte

Godtgørelse af transport og udlæg - tillidsvalgte

Retningslinjer samt blanket for godtgørelse af transport og udlæg til fortæring.

Transportgodtgørelse

Du skal selv sørge for transport til og fra et møde- eller kursussted. Du bestemmer selv, om du vil køre i bil, bus eller tog.

Ved kørsel i egen bil

Du får dækket de faktiske km-udgifter (billigste takst), hvis du kører i bil til og fra et kursus eller et møde, som

  • Etf arrangerer
  • Etf har godkendt at du deltager i

Etf opfordrer til samkørsel, hvor det kan lade sig gøre.

Indsend den udfyldte blanket indenfor to måneder

Du kan kun få udbetalt godtgørelse, hvis Etf har modtaget den udfyldte blanket fra dig, senest to måneder efter arrangementets/kursets afholdelse! Herefter bliver der ikke udbetalt godtgørelse.

Fortæring under rejsen

Hvis transporten finder sted på et tidspunkt, hvor man naturligt skulle have spist et af hovedmåltiderne, kan man spise for følgende beløb på
Etf´s regning: