Hjem > Godtgørelse af transport - faglige netværk

Godtgørelse af transport - faglige netværk

Retningslinjer og blanket for godtgørelse af transportudgifter for faglige netværk, klubber og Ergoterapifaglige Selskaber.

Reglerne gælder for alt transport m.v. for medlemmer af netværk i Etf. Find blanket nederst på siden.

Transport:

Uanset hvilken form for transport du vælger (bus, tog, bil), får du dækket udgifterne i en udstrækning, der svarer til den billigste form for offentlig transport. Dette gælder altså også, hvis du kører i egen bil, og dette IKKE på forhånd er godkendt af formand eller kasserer for dit netværk.

Kun når det er nødvendigt kan udgifter til transport med egen bil refunderes efter statens lave takst. Du skal kontakte kasserer eller formand for dit netværk med henblik på at få en godkendelse af kørsel i egen bil, og godkendelsen skal foreligge før mødet og bekræftes ved underskrift på blanketten, inden den sendes ind til sekretariatet i København.

Taxi må kun benyttes, hvis det er den eneste mulighed for at komme frem – eller hvis man kører flere sammen og derved gør transporten billigere end ved brug af offentlig transport.

Fortæring under rejsen:

Regler for eventuel dækning af fortæring under rejsen skal fremgå af forretningsordenen for bestyrelsesmøder for det pågældende netværk. Ved tvivlsspørgsmål kan der rettes henvendelse til netværksformanden.

Sidst opdateret
07.01.2020