Hjem > Gennembrudsprojekt Region Hovedstaden

Gennembrudsprojekt Region Hovedstaden

I Satspuljen for sundhedsområdet 2011-2014 blev der indgået politisk aftale om at afsætte midler til at gennemføre et nationalt gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et særligt fokus i projektet er anvendelse af aktiviteter som et redskab til at forebygge og nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Regionerne har hver i sær gennemført forskellige lokale projekter. I flere af disse har ergoterapeuter og ergoterapi været inddraget. Her præsenteres kort projekter fra Region Hovedstaden, hvor der er anvendt ergoterapeutiske indsatser i nedbringelse af af tvang.

Psykiatrisk Center Hvidovre, akut modtageafsnit

Formål:
Det overordnede mål for Region Hovedstadens psykiatri er at reducere tvang, herunder bæltefikseringer, med 20 % igennem øget fokus på strukturerede og behandlingsrelevante aktiviteter, samt understøttelse af patientens egen recoveryproces via systematisk patientinddragelse.

På Psykiatrisk Center Hvidovre skulle dette mål nås ved at:

 1. Indføre skema til systematisk vurdering af angst og aggression med henblik på at forebygge tvang
 2. Second opinion/review
 3. Tilbyde patienterne meningsfulde aktiviteter
 4. 4. Patientmøder
 5. Kompetenceudvikle personalet.

Procesmål:

 1. Målet var at 90 % af alle patienter indlagt på et lukket afsnit fik udarbejdet en kriseplan inden for de 3 første indlæggelsesdøgn.
 2. Der er indført second opinion/review på enhver bæltefiksering (100 %) førstkommende hverdag efter fikseringen har fundet sted
 3. 85 % af planlagte motionsgrupper og gåture afholdes og minimum 3 patienter deltager
 4. Der er indført patientmøde hver 14.dag, 85 % af disse afholdes
 5. 75 % af alle medarbejdere på 809 og 811 har deltaget i et 2-årigt undervisningsprogram (i alt 20 undervisningsdage pr. medarbejder)

Balancerede mål:

 • At tvang på øvrige parametre ikke stiger
 • At varigheden af bæltefikseringer ikke stiger

Resultater:
På Psykiatrisk Center Hvidovre er antallet af bæltefikseringer reduceret med 38 % fra januar 2013 til november 2014. Dette er sket gennem flere indsatser:

 • Alle indlagte patienter på de 2 lukkede afsnit får inden for det 1. indlæggelsesdøgn tilbud om samtale om tidlige tegn på angst og aggression, udløsende/forværrende triggere, samt tiltag der kan afhjælpe
 • Second opinion/review på enhver bæltefikseringer er indført som standard procedure.
 • Brugen af aktiviteter er intensiveret. Både fysisk aktivitet, hverdagsaktiviteter og kreative aktiviteter anvendes, og der er fokus på såvel gruppe som individuelle tilbud
 • Der er indført patientmøder hver 14.dag med henblik på at inddrage patienternes ønsker og erfaringer i forhold til miljøet og tilbud i afsnittet
 • Personalet har deltaget i løbende kompetenceudvikling, med hovedfokus på deeskalering, psykoseforståelse og pleje af den akut dårlige patient

Ergoterapeutisk involvering i projektet:
Ergoterapeuterne i afdelingen har haft en central rolle i aktiviteterne i dette projekt. En øget normering af ergo-og fysioterapeuter har været med til at fremme projektarbejdet. De har bl.a. bidraget med aktiviteter både fælles og individuelt. 

Læs mere om projektet her i selvevalueringen og slutrapporten fra Region Hovedstaden