Hjem > Furesø Kommune søger ny hjerneskadekoordinator

Furesø Kommune søger ny hjerneskadekoordinator

Vil du være med til at drive og videreudvikle kvalitet og sammenhæng i rehabiliteringen for voksne med erhvervet hjerneskade i Furesø Kommune?

Vi søger en hjerneskadekorrdinator fra den 01.10.20. Stillingen er på 32 timer ogentligt og er organisatorisk hjemmehørende i Genoptræningscentret - med et tæt samarbejde med de øvrige, relevante fagcentre. Hjerneskadekoordinatorens vigtigste opgave er at medvirke til at reducere unødig kompleksitet og stressdaktorer for borgeren og sikre dennes indflydelse igennem det samlede rehabiliteringsforløb. Det kræver arbejde "bag linjerne", så der skabes sammenhæng og fremdrift.

Hjerneskadekoordinatoren er nøgleperson i komplekse sager på avanceret og specialiseret niveau, men har også en rådgivende funktion i de mindre komplekse sager.

Samtidig er hjerneskadekoordinatoren en vigtig nøgleperson i det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde på området.

Du er/har:

 • Uddannet ergo eller fysioterapeut eller har anden relevant sundhedsfaglig uddannelse og min. 4 års klinisk erfaring
 • Kompetent på hjerneskadeområdet – og har erfaring med tværfaglig rehabilitering, neuropædagogik og pårørendekontakt
 • Kendskab til relevant lovgivning, anbefalinger, forløbsprogrammer m.m.
 • Stort fagligt og organisatorisk overblik
 • Gode samarbejdsevner på alle niveauer og områder
 • Gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer
 • Opsøgende i forhold til samarbejde
 • Arbejder selvstændigt, systematisk og databaseret.

Vi kan tilbyde dig:

 • Et varieret job med mange typer udfordringer
 • En arbejdsplads med stort handlerum og mulighed for udvikling og sparring
 • Stor indflydelse på eget arbejde
 • Dygtige og engagerede kollegaer.

For yderligere oplysninger

Kan du kontakte leder af Genoptræningscentret Karin Aasbjerg 72165757 (uge 28, 29 og 33) eller Områdeleder Anette Helt Hansen 72163333  (uge 32)
Ansøgningsfrist d. 12.08.20
Samtaler forventes afholdt i uge 35
Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Job i Furesø? Kom og vær med!

I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.
Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.