Hjem > Funktionstræning

Funktionstræning

Hvis patienter f.eks. har svære tonusforstyrrelser eller ødemer, kan der være behov for at behandle og træne disse funktioner, før der er grundlag for aktivitetstræning.

Formål

- at patienten træner og udvikler funktioner på kropsniveau, så der opnås funktion og der skabes grundlag for at igangsætte aktivitetstræning.

Fremgangsmåde

  • Indhente oplysninger om personen og indledende kontakt med personen
  • Undersøgelse f.eks. APUS - i forbindelse med nogle patienter er det relevant at lave delundersøgelser af f.eks. ødem eller bevægelighed
  • Patient og ergoterapeut planlægger i fællesskab funktionstræningen, evt. med udgangspunkt i COPM
  • Træningen har fokus på den specifikke nedsatte funktion
  • Funktionstræningen kan være aktiv eller passiv
  • Dokumentation

Målgruppe

Patienter med stærkt nedsat funktionsevne grundet f.eks. ødem, tonusændringer eller kontrakturer.

Hyppighed

Flere gange dagligt.

Ressourcer

Nødvendige redskaber, det kan være tape, elastikker.

Referencer

  • Christensen Gammeltoft, B. Skulderproblematik hos den apopleksiramte. 2012
  • Bundy A & Lane S & Murray E. Sensory Integration Theory and Practice Second Edition. The Wilbarger Approach to treating Sensory Defensiveness .F.A. Davies Company; 2002
Sidst opdateret
06.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser