Hjem > Formandsvalg 2015 > Vedtægter og frister

Vedtægter og frister

De relevante vedtægter og frister for formandsvalget samt info om valgperioden.
Formandsvalg 2015

Her kan du læse, hvilke regler der ifølge Etf’s vedtægt gælder for valget: 

I og med der ikke er tale om et ordinært valg, kan de i vedtægten anførte datoer m.v. ikke anvendes. Men valget vil blive gennemført efter samme principper som beskrevet i vedtægten. Det betyder, at:

  • Kandidater skal meddele deres kandidatur til Etf’s sekretariat senest den 1. oktober 2015, kl. 12.00 enten pr. brev til Ergoterapeutforeningen, Nørre Voldgade 90, 1358 København K eller på mail til etf@etf.dk
  • Meddelelse om kandidatur skal være vedlagt kandidatens opstillingsgrundlag
  • Meddelelse om kandidatur skal desuden være vedlagt en liste med minimum 10 stillere blandt foreningens aktive medlemmer, pensionistmedlemmer og studerende medlemmer. Find stillerblanket.
  • Det enkelte medlem kan godt være stiller - og dermed anbefale kandidaturet - for mere end én kandidat.

Kandidatlisten opdateres løbende på Etf's hjemmeside.

Senest den 14. oktober udsendes præsentationer af kandidaterne til de stemmeberettigede medlemmer, og valgprocessen igangsættes. Samtidig udsendes der information om, hvordan valget rent praktisk skal gennemføres.

Nuværende landsformand Gunner Gamborgs valgperiode udløber den 30. april 2017, så den nye formand vælges for den resterende periode, når han går på pension 1. december.

Download opstillingsblanket 

Download stillerblanket