Hjem > Foreningen har givet mig så meget, og nu vil jeg gerne give noget tilbage

Foreningen har givet mig så meget, og nu vil jeg gerne give noget tilbage

​Gitte Grill Hansen ser ikke længere sig selv som ergoterapeut, men som leder med en sundhedsfaglig baggrund som ergoterapeut. Undervejs på den tur er hun stødt på flere forbilleder og ledestjerner – og hun vil blive både glad og stolt, hvis hun kan stå som inspirator for en ung ergoterapeut.
Gitte Grill Hansen har dokumenteret, at hun som leder har ergoterapien med som sin sundhedsfaglige baggrund. På hendes initiativ ansatte arbejdspladsen for halvandet år siden stedets første ergoterapeut, og i efteråret 2017 udvidede Bavnebjerg med yderligere tre ergoterapeuter. Foto: Poul Madsen

Af Morten Bruun

Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter ligger på en bakketop i landsbyen Firgårde. I grønne omgivelser, tæt på Ry og med Silkeborg og Skanderborg som nærmeste metropoler.

I gamle dage var det en børneinstitution. I dag er Bavnebjerg hjemsted for 24 voksne borgere med fysiske og psykiske handicap. Alle udviklingshæmmede i bred forstand, alle visiteret fra Skanderborg og nærmeste omegnskommuner, og alle med synligt behov for daglig pleje, omsorg og tilbud om aktiviteter fra de 65 medarbejdere.

På førstesalen i det oprindelige børnehjem sidder lederen, 46-årige Gitte Grill Hansen, ved det bagerste skrivebord i det åbne kontorlandskab. Når hun strækker hals og kigger ud af vinduet, kan hun se Himmelbjerget, så beliggenheden fejler bestemt ikke noget. Det gør jobbet heller ikke. Gitte Grill Hansen elsker beboerne, hun elsker medarbejderne – og hun nyder at gå forrest og få klaveret til at spille.

- Noget af det bedste ved at være leder er oplevelsen af at få det bedste frem i folk. Men jeg elsker også at blive udfordret. Det er mindst lige så godt, når medarbejderne stiller spørgsmål, siger Gitte Grill Hansen.

Oprindeligt er hun ergoterapeut. Uddannet fra skolen i Holstebro i 1998 og allerede fra første dag en attraktion for arbejdsmarkedet: Hun søgte tre stillinger og fik tilbud om ansættelse alle tre steder.

Det er ikke sikkert, det ville være tilfældet i dag. Med det karriereforløb, Gitte Grill Hansen har haft, indrømmer hun blankt, at hun næppe kunne fungere som klinisk ergoterapeut i 2018.

- Jeg kunne sikkert godt varetage et job som ergoterapeut her på stedet, fordi jeg kender arbejdspladsen og funktionerne så godt. Men andre steder ville jeg få det svært. Men jeg ser heller ikke længere mig selv som ergoterapeut. Jeg ser mig selv som leder med en sundhedsfaglig baggrund som ergoterapeut, siger hun.

I virkeligheden drømte hun om at blive pædagog, da hun afsluttede sin studentereksamen i Silkeborg, og derfor brugte hun nogle sabbatår som ufaglært medhjælper på et botilbud i Ikast. Men drømmen ændrede sig, da hun stødte på Lone Wulff. Hun var ergoterapeut på botilbuddet, og hun slog benene væk under den unge medhjælper:

- Jeg faldt ganske enkelt for hendes måde at arbejde på. Hun spurgte ind til problemerne, hun fik forklaringer, og hun fandt løsninger. ”Sådan én vil jeg også være”, tænkte jeg. Og så måtte jeg leve med, at min far blev tosset over, at jeg ikke gik pædagogvejen og droppede den plads på seminariet i Viborg, jeg havde fået, fortæller Gitte Grill Hansen.

Terapeut i en pædagogisk verden

Botilbuddet i Ikast blev også hendes første rigtige arbejdsplads som ergoterapeut. Det var dét, hun foretrak, da hun som nyuddannet stod med tre stillinger på hånden.

- I første omgang som barselsvikar, men det førte til en fast ansættelse som terapeut i en pædagogisk verden, og det varede ikke længe, før jeg blev valgt som tillidsrepræsentant for fire kolleger og for alvor kom i kontakt med Ergoterapeutforeningen, siger Gitte Grill Hansen og mindes, hvordan hun tilmeldte sig stort set alle de kurser og temadage, hun kunne komme i nærheden af.

- Det var spændende. Foreningens kurser blev nærmest en dannelsesrejse for mig, og det var her, jeg fandt inspiration til at varetage rollen som tillidsrepræsentant på en god og ordentlig måde. Som tillidsrepræsentant varetager man kollegernes interesser, men den gode tillidsrepræsentant har også et godt samarbejde med ledelsen, fordi det er i alles interesse, at arbejdspladsen fungerer, siger Gitte Grill Hansen.

Det er ikke usædvanligt, at gode tillidsrepræsentanter får lyst til at gå ledelsesvejen. Det skete også for Gitte Grill Hansen. Men da hun i 2006 søgte en stilling på sin egen arbejdsplads, fik hun afslag. Og så blev hun sur. Så sur, at forstanderen sendte hende på lederkursus. Og syv måneder senere fik hun jobbet som leder på sin egen afdeling.

Mentor blev ledestjerne

- Noget af det første, jeg gjorde, var at koble mig på Ergoterapeutforeningens mentorordning. Rigmor Bennetsen blev min mentor, og hun blev – nøjagtigt ligesom Lone Wulff – et sandt forbillede. Hun kunne udfordre mig, hun kunne holde mig i ørerne, og hun var ganske enkelt en ledestjerne. Rigmor var min mentor i to år, og da jeg startede her på Bavnebjerg, fulgte hun mig også det første år. Jeg kan ikke takke hende nok, siger Gitte Grill Hansen om sin mentor, der for nylig lod sig pensionere fra stillingen som leder af Aktivitetscentret Fredenshjem i Brørup.

På Bavnebjerg har Gitte Grill Hansen dokumenteret, at hun som leder har ergoterapien med som sin sundhedsfaglige baggrund. På hendes initiativ ansatte arbejdspladsen for halvandet år siden stedets første ergoterapeut, og i efteråret 2017 udvidede Bavnebjerg med yderligere tre ergoterapeuter.

- Jeg var ret hurtigt opmærksom på rehabiliteringsbølgen, men flere på stedet studsede lidt, da jeg begyndte at tale om ergoterapi og rehabilitering her på Bavnebjerg, fortæller Gitte Grill Hansen og fortsætter:

- Men det er gået godt. Da vi ansatte den første ergoterapeut, gik jeg bevidst efter en lidt erfaren, fagligt stærk personlighed, der vidste noget om rehabilitering og havde lyst til at bygge det op her hos os. Vi ansatte Karin Berg, og hun har været super god til at forklare og vise socialpædagogerne og FOA’erne, hvad god ergoterapi handler om. Vi har undgået fagkampe, og vores team er også udvidet med en socialrådgiver, der arbejder bevidst med rehabilitering. Lige nu forbereder vi for eksempel en forflytningsvejledning for alle ansatte. Det arrangement er lagt i hænderne på vores fire ergoterapeuter.

Som et led i sin lederkarriere har Gitte Grill Hansen – selvfølgelig – uddannet sig løbende. Hun har for længst afsluttet en diplomuddannelse i ledelse, og netop nu er hun i gang med at master i ledelses- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet. På sin vej har Gitte mødt yderligere to kvinder, som hun betegner som inspiratorer. Det er dels Tina Nør Langager, Ergoterapeutforeningens nuværende formand, og Annette Ahrentz, der er forhandlingskonsulent i Etf.

- De diskussioner og drøftelser, jeg har haft med dem, er med til at inspirere mig, siger Gitte Grill Hansen.

Hvorfor er du overhovedet medlem af Ergoterapeutforeningen? Med den karrierevej, du har valgt, kunne du lige så godt melde dig ind i en organisation for ledere …

- Det er korrekt. Men jeg bliver i foreningen, så længe det overhovedet giver mening. Ergoterapeutforeningen har givet mig så meget, og nu vil jeg gerne give noget tilbage, fordi jeg føler mig forpligtet til at dele ud af den viden og erfaring, jeg har oparbejdet, siger Gitte Grill Hansen.

Og det gør hun på flere planer, blandt andet underviser hun ergoterapeutstuderende ved VIA Aarhus i seksualitet, og til november er hun med som oplægsholder ved Ergoterapeutforeningens fagkonference Ergo18. Og så er Gitte Grill Hansen – selvfølgelig – mentor for nye Etf-ledere.

Hvordan vil du have det, hvis en ergoterapeut om 20 år sidder og mindes sin start i faget og fortæller, at ”hende der Gitte Grill Hansen, hun betød altså noget særligt for min karriere”…?

- Så vil jeg simpelt hen bare blive så glad…