Hjem > Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Motiverende samtale med ældre over 75 år. Samtalen foregår i borgerens eget hjem.

Formål

  • At fastholde borgeren i at mestre eget liv
  • At orientere borgeren om frivillige og kommunale tilbud
  • At iværksætte tiltag, der kan sikre borgerens uafhængighed

Fremgangsmåde

Borgeren kontaktes og tilbydes mindst ét forebyggende hjemmebesøg om året. Borgerens livshistorie afdækkes med fokus på mestring, ressourcer, aktivitetsproblematikker, sygdomme og funktionsnedsættelse. Der gives information, rådgivning og vejledning om aktivitetscentre, boligforhold, KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion), sorggrupper og genoptræning. På baggrund af samtalen tages stilling til, om der skal iværksættes tiltag.

Målgruppe

I henhold til Lov om Social Service § 79a skal kommunalbestyrelsen tilbyde:

  • Forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år
  • Borgere som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter Lov om Social Service §83 kan udtages fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg

Hyppighed

Borgerne tilbydes mindst et besøg om året.

Ressourcer

Der afsættes ca. en time til besøget, derudover afsættes der tid til kørsel og dokumentation.

Referencer

  • Lov om social service § 79a
  • Ankestyrelsens undersøgelse af forebyggende hjemmebesøg til ældre, oktober 2010. Ankestyrelsen
  • Vass, M. Prevention of functional decline in older people. The Danish randomised intervention trial on preventive home visits. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2010
  • Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Consequences of assessment and intervention among elderly people: a three year randomised controlled trial. BMJ, 1984
  • Avlund K, Davidsen M, Schultz-Larsen K. Changes in functional ability from age 70 to 75: A Danish longitudinal study. J Aging Health, 1995
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser