Hjem > Figur: Bring din faglighed i spil: Når du arbejder med nye opgaver

Figur: Bring din faglighed i spil: Når du arbejder med nye opgaver

Arbejder du i en stilling, hvor dine arbejdsopgaver også rummer opgaver, som ikke er professionsfaglig ergoterapi, kan det være en udfordring at få plads (nok) til din ergoterapi i løbet af arbejdsugen.

Du kan fx. være ansat i et botilbud, på et plejecenter, eller i et tværfagligt team i hjemmeplejen. Du arbejder tæt på borgerne, i deres hverdagsliv – måske med deres daglige aktiviteter som personlig hygiejne, måltider, transport, dagens aktiviteter uden for hjemmet.

Du kan have mange opgaver, som er meningsfulde for borgeren eller samarbejdet, som ikke er kerneergoterapi. Men der er ergoterapeutiske perspektiver i alle borgerens hverdagsaktiviteter – også når borgerens mulighed for deltagelse er begrænset – og her er særligt behov for at identificere og inddrage borgerens ressourcer.

Du kan bringe din ergoterapi-faglighed i spil, når du arbejder med opgaver, der traditionelt har været udført af andre faggrupper. Du kan udføre dem med et rehabiliterende sigte. Sådan benytter du din faglighed i endnu større grad, til gavn for borgerne – og for din egen faglige trivsel.

Din arbejdsplads og din leder ved måske ikke så meget om, hvad du faktisk kan som ergoterapeut.

Det kan opleves svært at tage dialogen med leder eller kolleger om, hvordan I bedst bruger hver jeres fagligheder i det tværfaglige samarbejde.

Etf har udviklet denne model som et muligt udgangspunkt for din egen vurdering af dine arbejdsopgaver, og for en dialog om, hvilken del at dit arbejde der er kerneergoterapi, og hvilke opgaver du kan løse med et tydeligt ergoterapeutisk perspektiv. Og så er der opgaver, der ikke er knyttet til en bestemt faglighed, men løses af alle for at få afdelingen og samarbejdet til at glide, oprydning, kaffebrygning, oppyntning, køre borgere til aktiviteter etc.

Eksempel, ergoterapeutisk udførsel af fælles opgaver: Du indgår i et team hvor I alle hjælper borgere op om morgenen. Nogle, men ikke alle borgere har behov for at I samarbejder rehabiliterende. Du har ikke faste borgere, fordi I sammen løbende vurderer hvilke borgere der har behov for din rehabiliterende tilgang i morgenhygiejnen.

Eksempel, monofaglig ergoterapi: Du indgår i et tværfagligt team og løser mange opgaver tværfagligt. Du er ansvarlig for udredning og træning af dysfagi, og der er afsat et antal timer til denne monofaglige opgave hver uge.