Hjem > Fast medarbejder og barselsvikar til Bostøtteteam

Fast medarbejder og barselsvikar til Bostøtteteam

Gruppebaseret og individuelt bostøtteteam søger fast medarbejder og barselsvikar til at støtte borgere med psykosociale udfordringer. Slotsvængets tilbud om gruppebaseret og individuel støtte til borgere i eget hjem efter § 85 er et socialpsykiatrisk tilbud for voksne med psykiske og sociale problemer. Tilbuddet leverer individuel støtte og gruppeforløb med henblik på udvikling, hverdagsliv og recovery. Støtteenheden hører organisatorisk sammen med Slotsvængets Aktivitets- og Samværstilbud Hjorten. De ledige stillinger er i § 85-enheden. Den faste stilling er på 37 timer, og barselsvikariatet er på 32 timer. Indsatsen bygger på en recovery-orienteret rehabiliteringsindsats ud fra en viden om, at mennesker med alvorlig psykiske udfordringer kan komme sig. Målet med indsatsen er, at den enkelte borger opnår så ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Vi ønsker en medarbejder, der:

  • Har en relevant social-, sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.
  • Har gode relationskompetencer både på gruppe- og individniveau.
  • Har erfaringer inden for det (social)psykiatriske område.
  • Har erfaringer med at planlægge og afholde gruppe- og læringsforløb,
  • Er fleksibel, kan arbejde selvstændigt og er engageret, ansvarlig og respektfuld i relationen.

Vi kan tilbyde:

  • Stor medindflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet sammen med fagligt dygtige kollegaer.
  • Supervision og fagrelevant undervisning.

Der er tale om hhv. en fast stilling og et barselsvikariat i en organisation som er under udvikling og omstilling. 

Kontaktperson ved spørgsmål: Bettina Ørbech Heldorf: 23706721

Ansættelsessamtaler finder sted den 22. juni.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Job info

Ansættelsesforhold: Den faste stilling er på 37 timer, og barselsvikariatet er på 32 timer

Ansøgningsfrist: Onsdag den 10. juni 2020 kl. 23.59

Tiltrædelse: Hurtigst muligt

Arbejdssted: Hjortholmsvej 3, 2800 Kgs. Lyngby