Hjem > Fagforeningen opdagede fejl i min løn

Fagforeningen opdagede fejl i min løn

Vi skruer tiden knap halvandet år tilbage. I Roskilde Kommune sidder Christina Emborg og fægter med et par sætninger i den forhåndsaftale, der fortæller, hvornår de kommunalt ansatte ergoterapeuter – uden yderligere forhandling – skal have hævet deres løn.
Christina Emborg med Agnes Hansen. Foto: Heidi Lundsgaard

Hun fægter, fordi hun er tillidsrepræsentant, og hun er overbevist om, at nogle af kollegerne – i alt fem ergoterapeuter – er berettiget til et tillæg for det arbejde, de udfører, når de træner med beboerne på de kommunale plejecentre.

I Christina Emborgs optik kræver den opgave en særlig faglighed og skal rubriceres under det afsnit i forhåndsaftalen, der hedder ”genoptræning og vedligeholdende træning”.

Kommunen er uenig. Her mener man, at der er tale om ”lettere gymnastik”. Hvis det er tilfældet, har de fem ikke krav på en krone mere.

- Det handler altså om, hvordan vi fortolker forhåndsaftalen. Og så er det, jeg kontakter Ergoterapeutforeningen for at få hjælp, fortæller Christina Emborg.

Opdagede fejl i min løn

Hun er 34 år og har arbejdet med apopleksi og børn på Holbæk Sygehus og hverdagsrehabilitering i Høje Taastrup, før hun for knap tre siden blev ansat i Roskilde Kommune som ergoterapeut for 49 beboere på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter. Her er hun den eneste ergoterapeut – men hun mødes hver anden måned med de fire andre kommunale ergoterapeuter, der også arbejder ”alene” på et plejecenter.

- Vi sparrer med hinanden og hjælper hinanden fagligt, fortæller Christina Emborg.

Derudover er hun også tillidsrepræsentant. Ud over kollegerne i det lille netværk repræsenterer hun også de 15 kommunale ergoterapeuter, der arbejder i socialpsykiatrien, hjerneskadeområdet og i myndighedsservice.

Men det var altså kollegerne på plejecentrene, hun stod på mål for, da hun bad Ergoterapeutforeningen om assistance for knap to år siden. Og her opdagede den faglige sekretær, at Christina Emborg ikke bare havde en sag, der skulle tages hånd om. Hun havde to.

- Da forhandlingskonsulenten undersøgte sagen om forhåndsaftalen, studerede hun mit MUS-referat opdagede, at jeg havde status som klinisk underviser – men jeg fik ikke det tillæg, jeg burde have haft som klinisk underviser, fortæller hun og fortsætter.

- Det er selvfølgelig lidt småpinligt, at man ikke har styr på den slags som tillidsrepræsentant. Men jeg troede faktisk, at det tillæg først kom til udbetaling, når jeg var færdig med uddannelsen som klinisk underviser. Og det var jeg ikke på det tidspunkt. Men jeg havde da haft fire elever igennem uddannelsesforløb og fungerede altså som klinisk underviser, og det var tilstrækkeligt.

Vandt sag via KL

Økonomisk var det ikke et voldsomt beløb, Christina Emborg havde til gode. Men hun var glad for, at fagforeningen opdagede fejlen og uden problemer sørgede for, at hun fik efterbetalt sine penge og steg et løntrin.

Så enkelt var det ikke at løse problemet med fortolkningen af forhåndsaftalen. Den tvist måtte forbi juristerne i Kommunernes Landsforening, før der blev truffet en afgørelse. Og den faldt ud til ergoterapeuternes fordel, og de fik alle et ekstra tillæg på 8.500 kroner om året.

- Den afgørelse var jeg naturligvis rigtig glad for. Det var fint at få den anerkendelse, der ligger i, at vores træningsarbejde med beboerne ikke er lettere gymnastik, men rent faktisk kræver en vis faglighed, siger Christina Emborg.

Navn: Christina Emborg
Stilling: Ergoterapeut på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter i Roskilde Kommune
Færdiguddannet: 2007 fra UCSJ i Næstved 
Jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen, fordi den er fagspecifik og derfor forstår sig på min faglighed – altså en rigtig fagforening

Fortæl din historie

Hvis du har lyst til at fortælle din historie, og hvorfor du er medlem af Etf, hører vi gerne fra dig. Send en mail
redaktionen@etf.dk