Hjem > Færdighedstræning og aktivitetstræning af børn i skolealderen

Færdighedstræning og aktivitetstræning af børn i skolealderen

Færdigheds/aktivitetstræning af børn i skolealderen fokuserer oftest på at fremme barnets selvstændighed i aktivitetsudførslen.

Det kan f.eks. være aktiviteter som at klæde om til idrætsundervisning, svømning.

Formål

 • At barnet bliver mere selvhjulpen i forhold til at udføre daglige aktiviteter
 • At barnet bliver mere sikker og effektiv i forhold til udfø-relse af aktiviteter

Fremgangsmåde

 • Indhente oplysninger om barnet og indledende kontakt med barnet og eventuelt forældre og pædagoger
 • Aktivitetsundersøgelse, f.eks. AMPS*
 • Der opstilles mål for forløbet
 • Der tages udgangspunkt i Person-Environment-Occupation (PEO) modellen
 • Med udgangspunkt i den indledende kontakt og undersø-gelse udvælges en aktivitet, som barnet finder menings-fuld. Det vil typisk være kendte aktiviteter, der er relevan-te i forhold til skolegangen, f.eks. omklædning til idræt
 • Praktisk forberedelse og set-up
 • Aktiviteten udføres med den nødvendige støtte fra ergote-rapeuten
 • Dokumentation

Målgruppe

Skolesøgende børn med nedsat funktionsevne, der medfører begrænsninger i deres aktivitetsudførelse.

Hyppighed

Det er individuelt, men typisk er et forløb 1-3 måneder. Forløbene kan gentages flere gange i løbet af skoletiden, hvis det vurderes relevant.

Ressourcer

Træningen foregår i de rammer, hvor aktiviteten skal udføres, f.eks. omklædningsrummet.

Referencer

 • Barker Dunba, S.: Occupational Therapy Models for Inter-vention with Children and Families. Slackbooks 2007
 • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. BEK nr 380 af 28/04/2012
 • Gjesing, Gudrun, Gertrud Quist Lauritzen: At muliggøre aktivitet og deltagelse hos børn med nedsat funktionsevne. I Borg, Tove (red): Basisbog i ergoterapi – aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Munksgaard Danmark. 2. udgave. 2008
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser