Hjem > Fælles kurser for TR, AMiR og leder 2018

Fælles kurser for TR, AMiR og leder 2018

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter udbyder fælles kurser og temadage, hvor TRIO'en eller TR og AMiR kan deltage sammen. Læs mere om det enkelte kursus/temadag nedenfor.

Fælles kurser for TRIO'en

TRIO'en består af leder, TR og AMiR

Den gode arbejdsplads

Tag på kursus sammen for at få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

Kurset er for TR, AMiR og leder og bliver holdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Den 11.-12. september + den 30. oktober 2018 - tilmeldingsfrist d. 24. juni 2018. AFLYST - på grund at for få tilmeldinger.

Læs mere om kurset, målgruppe og tilmelding her. 
Ved tilmelding skal du bruge medlemsnummer eller NemID.

Hvordan kan man forstå konflikter? Hvad skal du/I være opmærksom på for, at kunne foregribe konflikter konstruktivt? 

Få fælles viden, inspiration og mulighed for at se nærmere på 'konfliktkulturen' på jeres arbejdsplads. Hvad skal næste skridt evt. være? 

En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Forudsætninger for at deltage

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

AMiR 

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR
 • Du skal være medlem af Etf

TR

 • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Konflikter og Konflikthåndterende kultur – hvordan forstår vi det?
 • Analysemodel til at få overblik over en konflikts dimensioner
 • Forberedelse på egen situation, inden du evt. går ind i en konfliktsituation
 • Model til afklaring af, hvad du/vi skal være opmærksom på, for at understøtte en konflikthåndterende kultur.
 • Sammenhæng mellem konflikter og sprog
 • Næste skridt mod en konflikthåndterende kultur på jeres arbejdsplads? Hvad skal du/I være opmærksom på?  - set fra positionen som TR, AMiR og leder.

Dagen vil indeholde oplæg og være deltageraktiv med erfaringsudveksling og mindre gruppearbejder.

Efter kurset

 • Har du en forståelse for elementerne og dimensionerne i konflikter og den konflikthåndterende kultur
 • Kan du identificere, hvilke dimensioner der kan være i spil i en konkret konflikt
 • Har du forståelse for, hvilke kompetencer der skal holdes levende for at skabe en konflikthåndterende kultur
 • Har du indsigt i, hvad en konflikt kan dreje sig om for dig, og betydningen af at have opmærksomhed for, hvad den kan dreje sig om for den anden/de andre for, at nå frem til en fælles løsning
 • Har du/I sammen overvejet, hvad næste skridt skal være, hvis du/I vil sætte gang i en proces for en mere konstruktiv måde at foregribe konflikter på - gennem viden og inspiration fra temadagen

Din forberedelse

Du skal medbringe en konflikt, du har oplevet på arbejdspladsen, som du kan arbejde med på dagen. Situationen er kun til brug for dig, og vil ikke blive brugt i plenum.

Du modtager et kompendie, som du bedes læse inden temadagen.  

Tilmelding

Du finder de aktuelle kurser i kursuskalenderen på Etf.dk.

Find kurset i kursuskalenderen

Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og eks. søge på kursustitlen fritekstfeltet. 

Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt.
Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser på en temadag fælles for TR, AMiR og ledere.

Temadagen bliver holdt fælles med Danske Fysioterapeuter.

Forudsætninger for at deltage

TR 

 • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

AMiR 

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 
 • Du skal være medlem af Etf

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af henholdsvis Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Hvad handler kurset om

 • Forskellige perspektiver på forandringer
 • Mulige konsekvenser af forandringer
 • Hvad kendetegner den gode forandringsproces?
 • Betydningen af at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser
 • Introduktion til grundtankerne i Bo Vestergårds bog: Fair Proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger
 • TRIOens roller og samarbejde i forbindelse med at skabe inddragende forandringsprocesser
 • Præsentation og diskussion af en række metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser
 • Afprøvning af udvalgte dele af 2 – 3 metoder

Temadagen er en workshop med korte oplæg og diskussioner i mindre grupper ud fra egne erfaringer med forandringsprocesser.

Efter kurset

 • Har du kendskab til, hvordan forandringer kan udfordre det psykiske arbejdsmiljø og hvad der er vigtigt for at forebygge uheldige konsekvenser af forandringer
 • Er du bevidst om betydningen for medarbejderne og for resultatet af forandringsprocessen, når medarbejderne bliver inddraget
 • Har du godt kendskab til en række konkrete metoder til, hvordan man kan inddrage medarbejdere i forandringsprocesser
 • Har du klarhed over TRIO’ens rolle ved planlægning og gennemførelse af inddragende forandringsprocesser
 • Har du/I prioriteret, hvad der er det vigtigste at tage fat på, når I er tilbage på arbejdspladsen for at fremme arbejdet med inddragende forandringsprocesser

Din forberedelse

Du får brug for eksempler på forandringer fra din arbejdsplads – små som store. Eksemplerne skal bruges, når I løbende gennem temadagen skal drøfte indholdet i mindre grupper i forhold til jeres egne erfaringer.

Temadagen tager primært udgangspunkt i pjecen ”Skab robuste forandringer – med fokus på trivsel”.
Du kan orientere dig i pjecen på følgende link: http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/3111225/barfoka-robustforandring-web.pdf.

Tilmelding

Du finder de aktuelle kurser i kursuskalenderen på Etf.dk.

Find kurset i kursuskalenderen

Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og eks. søge på kursustitlen fritekstfeltet. 

TRIO-samarbejdet

Tag på en temadag sammen for at udvikle jeres TRIO-samarbejde til gavn for hele arbejdspladsen. Kurset er både for jer, der lige har etableret et TRIO-samarbejde og for jer, der har fungeret som TRIO gennem nogen tid, og som ønsker ny inspiration til samarbejdet.

En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Temadagen bliver holdt tre steder i landet. 
Læs mere om temadagen, målgruppe og tilmelding herunder.  Ved tilmelding skal du bruge medlemsnummer eller NemID.

Kvalitet og trivsel

Kvalitet og trivsel - en temadag for TRIO'en

Sæt kryds i kalenderen og deltage i en spændende temadag for TRIO’en, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Temadagen bliver holdt tre steder i landet.
Læs mere om temadagen, målgruppe og tilmelding herunder.  Ved tilmelding skal du bruge medlemsnummer eller NemID.

Fælles kurser for FTR, TR og AMiR

Perspektiver på professionelle samarbejdsrelationer

Kurset belyser, hvordan kommunikation, sprog og fortællinger skaber forståelser af virkeligheden på arbejdspladsen og giver redskaber til at navigere både på og uden for formelle møder.

Kurset er særligt målrettet til FTR, TR og AMiR på de to øverste niveauer i MED/SU fra  Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. 

Et to-dages kursus, der bliver holdt den 2. – 3. maj 2018, med tilmeldingsfrist: 20. marts 2018. Flyttet til efteråret på grund af OK18.

Afholdes den 30. - 31. oktober 2018, med tilmeldingsfrist 13. september 2018.

Læs mere om kurset, målgruppe og tilmelding her. 
Ved tilmelding skal du bruge medlemsnummer eller NemID.

Få dit budskab hørt

Har du lyst til at brænde igennem på møder, og blive bedre til at argumentere for din sag? Fat mod. Gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres!

Et 3-dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. 

Den 10. – 11. april  samt 24. maj 2018, med tilmeldingsfrist 27. februar 2018. Flyttet til efteråret pga. OK18. 

Afholdes 9.-10. oktober, samt 20. november 2018, med tilmeldingsfrist 12. august 2018.

Læs mere om kurset, målgruppe og tilmelding her. 
Ved tilmelding skal du bruge medlemsnummer eller NemID.

Sidst opdateret
29.06.2018