Hjem > Få styr på sanserne i en forstyrret verden - Sanseintegration og psykiatri

Få styr på sanserne i en forstyrret verden - Sanseintegration og psykiatri

Projektet omhandler, i hvilket omfang danske ergoterapeuter benytter sanseintegrationsbehandling på psykiatriske afdelinger, og hvilke erfaringer de har med brugen og effekten af behandlingen.

Metoden til at afdække i hvilket omfang behandlingen benyttes, er foretaget ved en kvantitativ undersøgelse, ved at der er udsendt et spørgeskema til de ledende ergoterapeuter/ergoterapeuter med lignende funktioner på de psykiatriske hospitaler i Danmark. De indsamlede data er struktureret ved hjælp af den nominale skala. Der er benyttet en kvalitativ undersøgelse til at belyse nogle ergoterapeuters erfaringer med brugen og effekten at behandlingen, ved at foretage tre kvalitative forskningsinterviews. Ved analyse af de indsamlede data er benyttet ad-hoc metoden, da sanseintegrationsteorien og den canadiske model er benyttet til tematisering og strukturering af data. Resultaterne af undersøgelserne viser, at der på 19 ud af 26 psykiatriske hospitaler i Danmark med ledende ergoterapeuter/ergoterapeuter med lignende funktioner benyttes sanseintegrationsbehandling. Der er en lille margen i behandlingsniveauet, med et overtal ved behandling til alle patienter, hvor det indgår i aktiviteterne, samt til specifik behandling til enkelte udvalgte patienter. Behandlingen benyttes overvejende dagligt og ugentligt. Diagnoser, hvortil behandlingen benyttes, er: patienter med depression, mani, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, psykoser, angst, demens, misbrug, dyssociale og patienter med anoreksi. Ergoterapeuternes erfaringsgrundlag med behandlingen er fra ti måneder til 25 år med flere behandlingsforløb. Behandlingen foregår individuelt og i grupper på baggrund af den enkelte patients dysfunktioner. Patienterne får stimuleret deres sanser ved sanseintegrationsbehandlingen, der foregår dagligt og ugentligt. Ved behandlingen benyttes forskellige sanseintegrerende aktiviteter så som badminton, faldskærmsøvelser, stavgang, børstning, ball-stik, kugledyne og sanseintegrationstræning.Terapeuterne har observeret ændringer i form af forbedret kropsholdning, kropsbevidsthed, bevægemønstre, nedsat motorisk uro, øget nærvær, forbedret koncentration og bliver apsykotiske. Patienterne er mere udadvendte, har fået øget livsglæde samt selvtillid. Kontaktevnen er forbedret, og de formår at være i en tæt kontakt med andre. Relationerne til andre forbedres, og de kan opbygge et tillidsforhold. 

Sidst opdateret
13.11.2014