Hjem > European Quality of life - 5 Dimensions (EQ-5D)

European Quality of life - 5 Dimensions (EQ-5D)

EQ-5D er et standardiseret instrument til at undersøge helbredsrelateret livskvalitet. Instrumentet er udviklet af EuroQol Group.
EQ-5D er udviklet med flere forskellige niveauer. Her tages udgangspunkt i den originale med 3 svar på niveauer.

Opbygning

Spørgeskemaet består af en beskrivende del med fem spørgsmål og EQ-VAS (visual analog scale). 

Spørgsmål
Den beskrivende del har et spørgsmål indenfor hvert af de følgende områder: Bevægelighed, personlig pleje, sædvanlige aktiviteter, smerte/ubehag og angst/depression. Hvert område kan besvares på 3 niveauer: Ingen problemer, nogle/moderate problmer og kan ikke udføre/ekstreme smerter. 

VAS
EQ-VAS måler personens selvvurderede helbredstilstand på en skala fra "bedst tænkelige helbredstilstand" til "værst tænkelige helbredstilstand". VAS-scoren kan bruges som et kvantitativt mål for helbredstilstand ud fra personens egen synspunkt. 

 

Anvendelse

Spørgeskemaet kan anvendes på både raske personer, personer med hyppige sygdomme og personer med sjældne sygdomme. Det tager ca. 5 minutter at udfylde skemaet. 

Instrumentet er meget simpelt og hurtigt at udfylde. Patienten/borgeren udfylder selv skemaet. 
EQ-5D er oversat til 170 forskellige sporg inklusiv dansk. 

Scores beregnes som regel på gruppebasis, da dette redskab ofte anvendes i forbindelsen med forskningsprojekter. Læs mere og scoreberegning her

Man skal have licens til at anvende redskabet, priserne på lincensen varierer afhængigt af, hvad redskabet skal bruges til. Licens købes via EuroQol Group. 

Læs mere her.  

Referencer

Gudex CM, Sørensen J. Et generisk mål for helbredstilstand. Månedsskrift for praktiserende lægegerning. 1998.

Dorman PJ et al. Qualitative Comparison of the Reliability of Health Status Assessment With the EuroQol and SF-36 Questionaires After Stroke. 1998. 

Sidst opdateret
21.11.2017