Hjem > ETUQ

ETUQ

ETUQ er et spørgeskema, der indkredser en persons egen oplevelse af at kunne anvende hverdagsteknologi. Den svenske Ergoterapeutforening er udbyder af kurser i instrumentet.

Sådan deltager du

For at deltage skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen. For at kune dokumentere det, skal du sende en mail til etf@etf.dk og bede om en bekræftelse af, at du er medlem af Etf. Mailen med bekræftelsen af dit medlemsskab videresender du så til vores svenske søsterforbund (Sveriges Arbetsterapeuter), på e-mailadressen: kurser@arbetsterapeuterna.se.

Herfra vil du så blive guidet videre i processen. Bemærk, at korrespondencen vil være på svensk.

Som medlem af Ergoterapeutforeningen vil du modtage en rabat på kurset.

Udviklingen af ETUQ blev initieret i 2002 af svenske Louise Nygård og Lene Rosenberg i samarbejde med kliniske ergoterapeuter og forskerkollegaer. Fra Danmark har Tina Helle & Rina Juel Kaptain medvirket i et revideringsarbejdet i 2014-2015.

Om ETUQ

Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ)

Om ETUQ
ETUQ er et spørgeskema opdelt i syv områder og anvendes i et struktureret interview.

Intervieweren markerer en svarmulighed for hvert spørgsmål, baseret på personens svar. Interviewet fokuserer på forskellige teknologier, det vil sige hverdagsteknologiske produkter og tjenester, som fjernbetjening, husholdningselektronik mobiltelefoner, tablets og billetautomater.

I manualen sidestilles ordene ’hverdagsteknologi’, ’teknologi’ og ’variabler’.

ETUQ identificerer tre elementer:
1) hvilke hverdagsteknologier personen finder relevant for sin livssituation (begrebet relevans defineres senere)
2) i hvilket omfang personen oplever vanskeligheder ved at anvende hverdagsteknologiske tekniske produkter og tjenester, 
3) i hvilket omfang personen ikke anvender teknologi, som er relevant for vedkommende.

ETUQ er blevet anvendt i forskning blandt ældre personer med og uden kognitiv funktionsevnenedsættelse eller demenssygdom. Instrumentet er også blevet anvendt i forskning blandt voksne mennesker med udviklingshæmninger, personer med erhvervede hjerneskader og personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
ETUQ er oversat til flere sprog og anvendes i flere internationale samarbejdsprojekter.

Mht. at få en kontinuerlig opdateret evidens og forskningsreferencer, henviser forfatterne til websiden http://ki.se/nvs/cactus-forskargrupp

Sidst opdateret
24.05.2022