Hjem > Etf's hovedbestyrelse anbefaler et JA

Etf's hovedbestyrelse anbefaler et JA

Her kan du læse Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelses anbefaling af, at du stemmer ja til OK18-forligene
STEM og stem JA lyder opfordringen fra Etf's hovedbestyrelse.

HB's anbefaling

OK18 – aftaler der forbedrer vilkårene og understreger sammenholdet

Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse opfordrer alle medlemmer til at tage stilling til de opnåede forhandlingsresulter med kommunerne, regionerne samt staten. HB anbefaler medlemmerne at stemme ja!

I sensommeren 2017 valgte tæt på 50 procent af Ergoterapeutforeningens medlemmer at indsende deres krav og ønsker til overenskomstforhandlingerne. Det brede fundament har været en styrke i forhandlingerne, vurderer hovedbestyrelsen.

De aftalte generelle lønstigninger udvikler reallønnen for alle ansatte og herudover er midlerne til forbedringer af de enkelte overenskomster anvendt i overensstemmelse med medlemmernes krav.  

Ud over udvikling af reallønnen, er der også blevet plads til forhøjelse af løn og/eller pension for langt de fleste grupper, ligesom der for alle sker en stigning i ATP-bidraget. De erfarne ergoterapeuter og de kliniske undervisere er blevet prioriteret, og det har været et ønske fra arbejdsgiverne at hæve pensionen af tillæg for at arbejde aften, nat og i weekender. De laveste trin for lederne er blevet hævet for nuværende og kommende ledere.

Hovedbestyrelsen lægger vægt på, at de opnåede resultater medfører væsentlige forbedringer af reallønnen og at dette ikke er sket på bekostning at de goder vi har i dag. Arbejdsgivernes krav om forringelser af seniorvilkårene og arbejdstidsaftalen er afværget og der er fortsat adgang til frokostpause, som er betalt af arbejdsgiver.

Privatlønsværnet, som udgjorde en barriere for at sikre at den offentlige lønudvikling kunne følge den private lønudvikling, er blevet afskaffet.

Med de opnåede forhandlingsresultater er der et fortsat markant fokus på professionsudvikling, idet forsknings- og udviklingspuljen på det regionale område i perioden afvikler en ny ansøgningsrunde. På det kommunale område er der tilsvarende etableret en pulje til udvikling og implementering af evidensbaseret viden i kommunerne.

Hovedbestyrelsen glæder sig over, at det er lykkedes fortsat at få sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og over at der i perioden skal arbejdes målrettet på at forankre og anvende de eksisterende aftaler på de regionale arbejdspladser.

Hovedbestyrelsen betegner de opnåede resultater som et vidnesbyrd om, at den danske model virker, og fortsat er den naturlige ramme om udvikling af den offentlige sektor og løn- og arbejdsvilkår for offentligt ansatte ledere og medarbejdere og er derfor tilfreds med at der på det kommunale og det regionale område iværksættes drøftelser om udviklingen af den danske model. 

Hovedbestyrelsen vurderer, at sammenholdet mellem de faglige organisationer i Forligsinstitutionen har haft afgørende betydning for det resultat, der er opnået.

Hovedbestyrelsen anbefaler alle medlemmer at bruge deres stemmeret, og at stemme JA, til de opnåede resultater, der udvikler reallønnen, fortsat har fokus på professionsudvikling og arbejdsmiljøet og som samtidig har slået hegn om de goder, der allerede er i overenskomster og aftaler.

Sidst opdateret
17.05.2018