Hjem > Erindringsarbejde med demensramte

Erindringsarbejde med demensramte

Demensramtes kognitive funktionsniveau bedres, når de får kontakt til deres tidligere erindringer.

Skabende udtryksformer kombineret med sansestimulation kan stimulere tænkning, koncentration og hukommelse. Det, vi har lært tidligt i livet, er det, vi husker sidst.

Formål

 • at vække og genkalde tidligere erindringer
 • at sætte fokus på ressourcer og interesser
 • at give en højere selvforståelse og identitet
 • at styrke kommunikationen og det sociale samvær med andre
 • at stimulere til glæde og latter

Fremgangsmåde

 • Indsamling af oplysninger om borgeren, herunder grad af demens, funktionsevne samt beskrivelse af borgerens liv.
 • Træning der foregår i grupper – gruppestørrelsen er afhængig af deltagernes funktionsevne.
 • Aktiviteterne kan være konkrete eller fiktive og gradueres efter deltagerne niveau.
 • Aktiviteterne fokuserer på at inddrage sanserne og kan være f.eks. sang, dans, tegning, maling, historielæsning, leg, madlavning, bagning, rengøring og andre aktiviteter, der er meningsfulde for deltagerne.

Målgruppe

Patienter med demenssygdomme i let, middel eller svær grad.

Hyppighed

Afhængigt af sværhedsgraden af demenstilstanden fra 1–2 timer om ugen, så længe der er behov for det.
Sansestimulationen kan indgå i hverdagen efter behov.

Ressourcer

Rammer, der skaber grundlag for meningsfulde gruppeaktiviteter - gerne også mulighed for at være udendørs.

Referencer

 • Søndergaard, Mette. Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv. Gyldendals forlag, 2004.
 • Graff MJ, Rikkert MG. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ 2006 Dec 9; 333 (7580): 1196
 • Ochsner Ridder, Hanne Mette. Musik og demens. KLIM 2005
 • Bredeli, Borghild. Aldersdemens. De siste merker på papir. Info-banken. 1996
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser