TrasMo

Tidlig registrering af sansemotoriske færdigheder hos børn er et observationsredskab, der er målrettet førskolebørn.

TrasMo er udviklet med det formål at fremme en tidlig, målrettet indsats i forbindelse med det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og dagpleje, til forældresamtaler og i det tværfaglige samarbejde. Materialet er udviklet til børn i alderen 2- 5 år, men kan også bruges til kommende skolebørn.

TrasMo beskriver aktiviteter, der er typiske for børn i de forskellige aldersgrupper inden for 8 forskellige områder : personlige færdigheder, daglige færdigheder, leg, regulering af sanseindtryk, grovmotorik, finmotorik, tegnefærdigheder og boldfærdigheder.

TrasMo består af en manual og et cirkelskema.

Sidst opdateret
04.08.2015