Hjem > Ergoterapi og politik > Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler

Læs om sundhedsaftalerne og sundheds-koordinationsudvalgene, der er vigtige elementer i opgavefordelingen mellem regioner og kommuner.

Opgaver i regioner og kommuner

Sundhedsaftalerne og sundhedskoordinationsudvalgene regulerer opgavefordeling mellem regioner og kommuner og snitflader på en lang række områder med relevans for ergoterapi

Hvad er sundhedsaftaler og sundhedskoordinationsudvalg?

På sundhedsområdet fastlægger staten de overordnede rammer, mens kommunerne varetager direkte borgerrettede opgaver, og regionerne har ansvaret for sygehus- og praksissektoren.

I sundhedsloven er det fastsat, at regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen skal nedsætte et sundhedskoordinationsudvalg vedrørende den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet.

Det er derudover fastlagt, at hver region skal indgå en sundhedsaftale med kommunerne i regionen om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Sundhedsaftalen skal  indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Du kan finde bekendtgørelsen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler her

Du kan finde vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler her

De områder, som sundhedsaftalen skal behandle er relevante for ergoterapeuter, og det er derfor rigtigt vigtigt at ergoterapeuter i kommuner og på sygehuse bidrager ind i arbejdet omkring sundhedsaftalerne.

Godkendte sundhedsaftaler

Sundhedsstyrelsen har godkendt sundhedsaftalerne for 2019-2023

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes alle godkendte sundhedsaftaler.

Det mener Etf

Høringssvar om sundhedsaftaler og -koordinationsudvalg

Sidst opdateret
29.08.2019