Hjem > Ergoterapi og politik > Specialistgodkendelse

Specialistgodkendelse

Siden 2001 har ergoterapeuter via Ergoterapeutforeningens Specialistordning haft mulighed for at få blåstemplet deres erfaring inden for et af syv fagområder i kombination med relevant efter- og videreuddannelse. Ud over at være en kvalitetsstempling af fagets dygtige praktikere har specialistordningen også den funktion, at den synliggør ergoterapeuternes kliniske kompetencer i sundhedsvæsenet over for såvel arbejdsgivere og kollegaer som patienter og borgere. Ergoterapeuter kan blive godkendt på to niveauer, nemlig som ”certificeret kliniker” og som ”specialist”. Dette er en udvidelse af ordningen. Etf håber, at udvidelsen af ordningen vil få flere ergoterapeuter til at søge på begge niveauer. Udvidelsen af specialistordningen betyder, at også de mange dygtige praktikere kan blive anerkendt for deres kompetencer.

Specialistordning i to niveauer

Formålet med Ergoterapeutforeningens specialistordning er, at ergoterapeuter kan godkendes som kvalificerede på højt niveau til varetagelse og udvikling af ergoterapi inden for områder, hvortil grunduddannelsen og almen praksiserfaring ikke giver tilstrækkelige forudsætninger. Ordningen giver ansøgere mulighed for at søge om godkendelse på to niveauer, henholdsvis certificeret kliniker og specialist inden for syv specialer. Etf definerer certificeret kliniker og specialister som en teoretisk og metodisk højt uddannet praktiker inden for et afgrænset ergoterapeutisk område.

Niveau 1 - Certificeret kliniker

Niveau 2 - Specialist

 • Specialerelevant videreuddannelse kandidat- eller masteruddannelsesniveau minimum 60 ECTS
 • Yderligere 30 timers supervision
 • Skriftlig formidling (minimum 15 sider publiceret formidling)
 • Ekstern formidling
   
 • Generiske kompetencer for specialist i ergoterapi

Godkendte specialister

Hvordan bliver jeg specialistgodkendt?

Her kan du læse om kriterier og ansøgningsprocedure for godkendelse. Du kan også læse om, hvordan du kan få sparring, hvis du gerne vil specialistgodkendes.

Efteruddannelse

Du har gennemført kurser og efteruddannelse med relevans for specialet i et omfang svarende til 40 ECTS.

European Credit Transfer System (ECTS) er et point system til at vurdere arbejdsbelastning indenfor uddannelse på tværs af de europæiske lande.

ETCS tildeles alene af formelle uddannelsesinstitutioner og derfor skal du omregne kurser og efteruddannelse, som du har taget ved private udbydere fx i de faglige selskaber, så det svarer til ETCS point.

Et ECTS point svarer til en arbejdsbelastning på 28-30 timers studieaktivitet. De 28-30 timer omfatter forelæsninger, oplæg, forberedelse, praktik, seminarer, projektarbejde, praksisøvelser, skriftligt hjemmearbejde, implementering af ny viden og færdigheder i praksis, studiebesøg, udvikling og bestyrelsesarbejde relateret til specialet, eksaminer og andre bedømmelser – dvs. alt der vedrører det konkrete kursus eller konference. Nedenfor er eksempler på beregning af ECTS. Ved beregning afrundes til nærmeste hele decimal.

Eksempel 1: Deltagelse i temadag, kl. 9.00 -16.00  + 2 timers forberedelse fx læsning af materiale. 
I alt 9 timer, svarende til 9/30 timer = 0,3 ECTS

Eksempel 2: Deltagelse i kursus, 2 dage á 6 timer + 4 timers forberedelse + 2 timers praksisøvelse i grupper efter første kursusdag. 
I alt 18 timer, svarende til 18/30 timer = 0,6 ECTS

Eksempel 3: Deltagelse i kursus, 3 dage, i alt 21 timer + 4 timer forberedelse. Mellem kursusdagene er der indlagt en mellemperiode til at løse en med opgave svarende til 3 timer.  

I alt 28 timer, svarende til 28/30 timer = 1,0 ECTS

Kurser og workshops, hvor du deltager som oplægsholder, kan ligeledes indgå som efteruddannelse. Ydermere tildeles 5 ECTS-point på certificeret klinikere niveau, for at udfærdige to cases.

Krav til supervision

Der er fastsat krav om antallet af supervisionstimer, der skal til for at opnå godkendelse som henholdsvis certificeret kliniker og specialist:

 • Der stilles krav om minimum 20 timers supervision for at blive godkendt som certificeret kliniker
 • Der stilles krav om yderligere minimum 30 timers supervision for at blive godkendt som specialist

Hvad er supervision?

Supervision skal forstås som en metode til faglig vejledning og til refleksion over egen praksis.

Supervisionen skal skabe en lærende, reflekterende og faglig udviklende proces, hvor en erfaren fagperson* hjælper supervisanden med at få indblik i egen praksis. Supervisor er ikke personligt involveret i supervisandens klient eller problemstilling. Supervision er et kontraktmæssigt ** engagement, som strækker sig over en nærmere aftalt kortere eller længere periode. Vejledningen er som regel ikke reguleret af en kontrakt.

Den faglige supervision kan variere alt efter speciale. Supervision kan foregå ved, at supervisor observerer og deltager i efterfølgende refleksion, sparrer med, eller vejleder supervisanden om planlægning, udførelse og evaluering af en konkret praksissituation. Supervision kan foregå individuelt eller gruppebaseret.

*) En person med mere erfaring, mere viden end ansøgeren og kan være en person indenfor eget speciale   eller rekrutteres fra andre faggrupper.

**) Kan både være mundtlig og skriftlig supervision og behøves ikke at være formaliseret ved betaling.

Formidling

Formidling foregår til fagpersonale på samme niveau eller derover. Formidling skal være relevant for specialet. Intern formidling defineres som formidling til kolleger på egen arbejdsplads m.m. Ekstern formidling defineres som formidling udenfor egen arbejdsplads for eksempel som oplægsholder, ressourcepersoner eller anden form for ekstern formidling.

Skriftlig formidling

Skriftlig formidling indenfor specialet. Skriftlig formidling kan blandt andet være publiceret artikler, projekter, rapporter, planlægning og udviklingsarbejde.

Der ønskes en beskrivende oversigt. Eksempler på formidlingsprodukter skal ikke medsendes. Skriftlig formidling, som endnu ikke er udgivet, skal være godkendt. Vedlæg dokumentation med f.eks. redaktørens bekræftelse.

Re-godkendelse hvert 7. år

Du skal forny din godkendelse som certificeret kliniker eller specialist minimum hvert 7. år.

For begge niveauer er kravene til fornyet godkendelse:

 • Dokumenteret tilknytning til specialet, hvor hovedparten af arbejdsopgaverne er indenfor specialerelevant klinisk praksis. Ydermere skal specialisten ved regodkendelsen, kunne dokumentere gennemført specialerelevant efteruddannelse, der retfærdiggør opretholdelse af niveauet.
 • Gennemført specialerelevant efteruddannelse svarende til syv ECTS-point, der retfærdiggør opretholdelse af niveauet.

OBS:  Specialister godkendt i den gamle specialistordning, kan bibeholde deres erhvervet specialergoterapeut titel eller de kan vælge at blive regodkendt ind i den ny ordning efter de nye krav på henholdsvis certificeret kliniker og specialist.

Ansøgning

Det anbefales stærkt, at du læser hele vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Du finder vejledning og ansøgningsskema nederst på siden.

Det er gratis for medlemmer af Etf at blive specialistgodkendt. Det koster 10.000 kr for ikke-medlemmer. Beløbet er fordelt, så der først betales 5.000 kr. for at få selve ansøgningen vurderet. Herudover er der et gebyr på 5.000 kr. for dem, der efterfølgende godkendes som specialergoteraepueter.

Ansøgningen laves gennem systemet e-fond. Nederst på siden finder du en vejledning til, hvordan du ufylder skemaet i e-fond.

Ansøgningsfrist hvert år den 15. oktober.

Sagsbehandlingen tager ca. 3 måneder. 

Hjælp og vejledning i processen

Er du i tvivl, om du kan blive godkendt? Eller er du i tvivl om nogle formalia?

Konsulent Katrine Holsbæk Pedersen

Du er meget velkommen til at sende en ansøgning, også selv om du er i tvivl, eller du eventuelt ved, at du ikke opfylder alle krav. Du kan bruge specialistnævnet som et forum for personlig vejledning vedrørende din karriereplanlægning og få en meget præcis mundtlig og skriftlig tilbagemelding om, hvad du mangler at levere.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Sådan behandler vi dine oplysninger

Din henvendelse betyder, at vi behandler oplysninger om dig. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne tilrettelægge og administrere din ansøgning. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i dokumentet nedenfor:

Vejledning

Sådan opretter du dig som bruger i e-fond

Sådan opretter du din ansøgning i e-fond

Gode råd til din ansøgning

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet i e-fond

 • Der er ansøgningsfrist hvert år den 15. oktober
 • Det er gratis for medlemmer og koster 10.000 kr for ikke-medlemmer
 • Godkendelsen skal fornyes hvert syvende år
 • Du kan få papir på dine specialistkompetencer i Etf's specialistgodkendelse
Sidst opdateret
18.10.2021