Hjem > Ergoterapi og politik > Søgnehelligdage

Søgnehelligdage

For ergoterapeuter, der er ansat i regioner og kommuner, og som ikke er selvtilrettelæggende (hvis du er selvtilrettelæggende, skal det stå i dit ansættelsesbrev).
Søgnehelligdage
En søgnehelligdag er en helligdag, der ikke falder på en søndag. Foto: Colourbox

Det er vigtigt at forstå, at en søgnehelligdag er en helligdag, der ikke falder på en søndag. Falder f.eks. d. 26.12. på en lørdag, så er det en søgnehelligdag, men falder den på en søndag, er det ikke en søgnehelligdag.

Ergoterapeuter skal for hver søgnehelligdag, der er i normperioden have nedskrevet normtimetallet (det antal timer, du skal arbejde i perioden) med den gennemsnitlige daglige arbejdstid (din gennemsnitlige daglige arbejdstid findes ved at dividerer dit ugentlige timetal med 5, eks. 37:5 = 7,4).

I påsken vil skærtorsdag, langfredag og påskemandag være søgnehelligdage. Altså skal din normperiode nedskrives med 3 gange din gennemsnitlige daglige arbejdstid. Eksempel gennemsnitlige daglige arbejdstid på 7,4 time X 3 dage = 22,2 time, som du skal arbejde mindre i din normperiode.

I julen vil det være forskelligt, hvilke ugedage der er søgnehelligdage. D. 24.12. sidestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. Vær opmærksom på, at falder en helligdag på en lørdag, vil det give frihed efter reglerne om søgnehelligdage (se ovenfor).

Såfremt din mødeplan er planlagt, så timer er placeret forskelligt på ugens dage, kan det betyde, at du kommer til enten at skylde eller at have timer til gode. Eksempel: Du har 37 timer om ugen. Fra mandag-torsdag præsteres 8 timer, fredag 5 timer. Fredag er en søgnehelligdag. Du har derfor ret til 7,4 timers frihed p.g.a. søgnehelligdagen. Men da du kun er planlagt til at arbejde 5 timer på fredage, så skal du planlægge yderligere 2,4,times frihed på et andet tidspunkt.

Selvtilrettelæggende (gælder kun på det kommunale område): Du er alene selvtilrettelæggende, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt! 

Som selvtilrettelæggende har man fri på søgnehelligdage. D. 24.12. og 31.12. er fridage. Der gives ikke kompenserende frihed, hvis du forvejen holder fri på disse dage for eksempel, fordi de falder på lørdage.