Hjem > Ergoterapi og politik > School AMPS

School AMPS

The School Assessment of Motor and Process Skills er et observationsredskab, der kan bruges til at vurdere kvaliteten af børns aktivitetsudførelse.

Det er et validt observationsredskab, som kan anvendes til at vurdere kvaliteten af aktivitetsudførelsen hos børn ved aktiviteter, som almindeligvis foregår i klasseværelset eller ved et bord i børnhaven.

School AMPS sammenholder således elevens udførelse af eksempelvis skoleopgaver med kravene i opgaverne samt det fysiske og sociale undervisningsmiljø. En School AMPS indledes med en samtale med elevens lærer for at identificere hvilke opgaver, der er mest problematiske for eleven og hvilke forventninger, læreren har til elevens udførelse af opgaverne.

School AMPS består af fem kategorier af graduerede opgaver indenfor:

  • skriveopgaver
  • tegne- og farvelægningsopgaver
  • klippe og limeopgaver
  • computeropgaer
  • tælleopgaver

School AMPS afspejler de mest almindelige opgaver for førskole- og skoleelever i alderen 3 -12 år. For børn med funktionsnedsættelser op til 16 år. Bortset fra den diskrete tilstedeværelse af ergoterapeuten der observerer eleven, er et vigtigt element i School AMPS, at der ikke er nogen form for forstyrrelse af de vante rutiner i fx klassen.

Sidst opdateret
04.08.2015