Hjem > Ergoterapi og politik > Redskaber - børn

Redskaber - børn

Det er ergoterapeutiske kerneydelser at undersøge, forebygge, behandle og kompensere aktivitetsproblemer hos børn.

Redskaber til (re)habilitering af børn

Her finder du en række ergoterapeutiske redskaber målrettet børn. Wilbager programmet kræver log ind.

School AMPS

The School Assessment of Motor and Process Skills

School AMPS er et validt observationsredskab, som kan anvendes til at vurdere kvaliteten af aktivitetsudførelsen hos børn ved aktiviteter, som almindeligvis foregår i klasseværelset eller ved et bord i børnhaven.

School AMPS sammenholder således elevens udførelse af eksempelvis skoleopgaver med kravene i opgaverne samt det fysiske og sociale undervisningsmiljø. En School AMPS indledes med en samtale med elevens lærer for at identificere, hvilke opgaver der er mest problematiske for eleven, og hvilke forventninger læreren har til elevens udførelse af opgaverne.

School AMPS består af fem kategorier af graduerede opgaver indenfor:

 • skriveopgaver
 • tegne- og farvelægningsopgaver
 • klippe og limeopgaver
 • computeropgaer
 • tælleopgaver

School AMPS afspejler de mest almindelige opgaver for førskole- og skoleelever i alderen 3 -12 år. For børn med funktionsnedsættelser op til 16 år. Bortset fra den diskrete tilstedeværelse af ergoterapeuten der observerer eleven, er et vigtigt element i School AMPS, at der ikke er nogen form for forstyrrelse af de vante rutiner i fx klassen.

PEDI

Pediatric Evaluation of Disability Interventory

Spørgeskema om børns dagligdagsfunktioner. Spørgeskemaets formål er at undersøge barnets funktionsniveau i dagligdagen med fokus på tre områder:

 • Personlig pleje
 • Bevægelse
 • Social funktion

I spørgeskemaet spørges først til, hvilke delopgaver barnet selv gør og derefter hvor meget hjælp barnet får i forskellige dagligdags situationer.

Spørgeskemaet vedrører forskellige aktiviteter/situationer fra det lille barn på et halvt år til det større barn på syv år. Derfor vil der være aktiviteter, som skal udelades svarende til barnets alderstrin.

Find materialet her:

PEDI kan også downloades på CPOP hjemmesiden, men spørgeskemaet er i den gamle version. Kun scoreskema er dansk og revideret. Der er heller ikke skemaer ang. nærmeste udviklingszone.

Dansk oversættelse

Dansk oversætttelse og bearbejdelse af M.Sc. Jette Christensen, Hvidovre hospital og Michelle Stahlhut, M.Sc.PT i 2006.

Original materialet er udarbejdet af Stephen M. Haley, Ph.D.PT, Wendy J. Coster, Ph.D.OTR/L, Larry H. Ludlow, Ph.D, Jane T. Haltiwanger, MA, Ed.M., Peter J. Adrellos, Pd.D. i 1992 på Boston Universitet.

TrasMo

TrasMo - et observationsredskab til børn: Tidlig registrering af sansemotoriske færdigheder hos børn

TrasMo er udviklet med det formål at fremme en tidlig, målrettet indsats i forbindelse med det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og dagpleje, til forældresamtaler og i det tværfaglige samarbejde. Materialet er udviklet til børn i alderen 2- 5 år, men kan også bruges til kommende skolebørn.

TrasMo beskriver aktiviteter, der er typiske for børn i de forskellige aldersgrupper inden for 8 forskellige områder : personlige færdigheder, daglige færdigheder, leg, regulering af sanseindtryk, grovmotorik, finmotorik, tegnefærdigheder og boldfærdigheder.

TrasMo består af en manual og et cirkelskema.

Wilbager programmet

Wilbarger Programmet er en intervention beregnet til børn og voksne med sensorisk intolerance - en tilstand med overreaktion på sensorisk påvirkning af et eller flere sansesystemer.

Formålet med Wilbarger Programmet er er at øge tolerancen for de sansepåvirkninger, som bliver oplevet som ubehagelige og stressende.

Wilbarger Metoden er en del af det reviderede Wilbarger Program, som er kommet til Danmark i 2009. Wilbarger Programmet består af:

 1. Udredning af sansebearbejdningsmønstre gennem interview
 2. Indføring i den sensoriske diæt/dagsprogram
 3. Udførelse af Wilbarger Metoden

Wilbarger Metoden består af dyb trykbørstning gennem brug af specielt designet børste - Wilbarger Børsten (Therapressure Brush®) - efterfulgt af påvirkning af den proprioceptive sans (muskel-led sansen) gennem ledkompression.

Klinisk erfaring viser, at børn og voksne kan få øget deres sensoriske tolerance ved konsekvent gennemførelse af Wilbarger Metoden, kombineret med daglig udførelse af et individuelt tilpasset dagsprogram bestående af sansemotoriske aktiviteter (Sensorisk Diæt). Ved jævnlig og intens dybdegående stimulering af et stort antal sansereceptorer i hudens dybere lag og underliggende muskulatur, kan hjernens sansebearbejdning fremmes, og sensorisk tolerance øges, med det resultat, at personen ikke oplever sansepåvirkningen ubehagelig eller truende.

Wilbarger Programmet må kun iværksættes af de personer, som har deltaget i den tre dages reviderede specialuddannelse, hvor Patricia og Julia Wilbarger underviser og tester for kompetence i udførslen af Wilbarger Metoden.

Find redskabet i højre side, når du logger ind her

ADL-Taxonomi - børn

ADL-Taxonomien er et dokumentationsredskab til at beskrive aktivitetsformåen indenfor en række hverdagsaktiviteter.

Barn-versionen har ingen laveste alder, men kan overlappes med voksen-versionen ved 14 års alderen.

Aktiviteterne og delaktiviteterne er mulige for børn på forskellige udviklingstrin og/eller alderklasser. Udgangspunktet er den enkeltes vaner, roller og behov.

Det er ikke et måleredskab, men anvendeligt til at systematisere og katerogiserer oplysninger om ADL.

COPM/CMOP - et værktøj til de mindste

Ergoterapeuterne Sigridur Thorvaldsdottir, Birgitte Flindt Pedersen og Grete Høyrup Lauridsen udviklede i 2007 et CMOP-værktøj, som kan anvendes til børn på 0-3 år og deres forældre.

Her på siden kan du downloade det brev, som de tre ergoterapeuter sender ud til forældrene.

Du kan desuden downloade det iagttagelsesskema, som de tre ergoterapeuter har udviklet med tilhørende manual for, hvordan skemaet anvendes:

Forside
Brev til forældre
Iagttagelsesskema
Manual til COPM 0-3 år

Copyright - Materialet må ikke ændres eller kopieres.

COSA (Child Occupational Self Assessment)

COSA (Child Occupational Self Assessment) er et selvvurderingsredskab baseret på Model of Human Occupation (MOHO) med fokus på barnets aktivitetsidentitet og aktivitetskompetence. Målet med COSA er at indfange barnets selvoplevede opfattelse af udførelse af hverdagsaktiviteter samt betydningen af disse.

Målgruppen er børn mellem 7 – 17 år med tilstrækkelige kognitive kompetencer til egen-refleksion, planlægning og samarbejde.

COSA er et teoristyret og et ikke-standardiseret redskab. Det består af en manual og et skema, som kan præsenteres på forskellig vis. Skemaet består af i alt 25 udsagn, som beskriver en række hverdagsaktiviteter, som flertallet af børn deltager i hjemme, i skolen og i øvrige fællesskaber, fx lokalsamfundet. Hvert udsagn skal vurderes af barnet, først i forhold kompetence og dernæst i forhold til vigtighed på hver sin firdelte skala. På den måde kan barnet selv bidrage til at dokumentere sin forståelse af aktivitetskompetence og vigtigheden af det ved anvendelse af simpelt sprogbrug og evt. velkendte visuelle symboler.

COSA kan administreres på tre forskellige måder afhængig af barnets kompetencer:

 1. Et skema, hvor hvert udsagn besvares først med smileys i forhold til kompetence og så stjerner i forhold til vigtighed.
 2. En kortversion, hvor hvert udsagn placeres på et separat kort og hver svarskala samt visuelle tegn er placeret på et større svarkort.
 3. Et skema, som præsenterer alle udsagn og svarmuligheder i en matrix uden visuelle tegn.

Redskabet er oversat til dansk. Manualen er ikke oversat. Redskabet er overfladevalideret gennem afprøvning i praksis. Manual og skemaer købes på MOHO Clearinghouse hjemmesiden (http://www.cade.uic.edu/moho/)

For mere information om redskabet kan ergoterapeut Jeanette Baagø, VIA kontaktes på mail: jeba@via.dk

 

 

Du kan også finde andre redskaber på etf.dk, som kan bruges til den målgruppe, der er relevant for dig.

Sidst opdateret
06.09.2018