Hjem > Ergoterapi og politik > Redskaber - arbejdsrehabilitering

Redskaber - arbejdsrehabilitering

Til arbejdsrettet rehabilitering & TTA. Adgang til WEIS og WRI kræver log ind.

TTA og erhvervsrettet rehabilitering

Det er en ergoterapeutisk spidskompetence at fokusere på ressourcer og muligheder med udgangspunkt i borgernes arbejdsliv.

RRTW

RRTW (Readiness for Return to Work) er udviklet i Canada (Franché og Krause 2002). Måler parathed og sense of coherence. Modellen bygger på den biopsykosociale forståelse af TTA-processen og inddrager både fysiske, psykiske og sociale påvirkninger af den sygemeldtes adfærd.

Er oversat af Marselisborgcenteret, men er ikke valideret i dansk kontekst. 
Find Marselisborgcenteret

WAI

WAI (The Work Ability Index) udviklet af Tuomi, Ilmarinen at.al i 1998. Måler hvor godt borgeren klarer sig i nuværende job og forventning til at kunne klare fremtidige jobkrav, sundhed og psykiske ressourcer.

Ressourceprofilen er udarbejdet med inspiration fra WAI. Find 

Find WAI

WRI

WRI (Worker Role Interview) udviklet af Gary Kielhofner et.al. i 2005.

Interviewredskab der afdækker omgivelser, roller og værdier som påvirker borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejde. Kan også bruges til at afklare et behov for rehabilitering.

Find redskabet i højre side, når du er logget ind.

WEIS

WEIS (Work Environment Impact Scale) udviklet af Gary Kielhofner et.al i 1998.

Interviewredskab der afdækker borgerens behov for adaptationer på arbejdspladsen med henblik på optimal tilbagevenden efter sygdom eller arbejdsulykke.

Find redskabet i højre side, når du er logget ind.

AWP & AWC

AWP: Assessment of Work Performance

AWC: Assessment of Work Characteristics

Observationsredskaber, der bygger på MOHOs teori (Model Of Human Occupation)

Læs mere om redskaberne her

Ophav: Senior university lecturer, PhD, BScOT, Reg. OT. Jan Sandkvist, Linköping University
 

Ergoterapeuter har et solidt fundament af sundhedsfaglige, pædagogiske og analytiske kompetencer som er væsentlige i arbejdsfastholdelsesprocessen og den generelle rehabilitering. 

Undersøgelse og dokumentation i forbindelse med den ergoterapifaglige intervention er væsentlig som grundlag for beslutning og prioritering af den ergoterapeutiske indsats.

Du kan også finde andre redskaber på etf.dk, som kan bruges til den målgruppe, der er relevant for dig.

Sidst opdateret
22.03.2017