Hjem > Ergoterapi og politik > Psykiatri

Psykiatri

Ergoterapeuter arbejder både i den regionale psykiatri og kommunale sociale indsats. Du kan her læse om, hvad Etf særligt har fokus på.

Psykiatrisk ergoterapi

Ergoterapi i psykiatrien gør, at mennesker med psykiske lidelser rehabiliteres og får et hverdagsliv med høj grad af autonomi, aktivitet og deltagelse.

Ergoterapeutforeningens 9 anbefalinger på socialområdet

Ergoterapeutforeningens 9 anbefalinger på socialområdet – vi ser ressourcerne

Udviklingen på socialområdet går stærkt. Rehabilitering vinder frem på området og betyder, at den enkeltes muligheder for at mestre hverdagen, er i centrum. Ergoterapeuter vil gerne gå forrest i den udvikling. 

Læs Ergoterapeutforeningens 9 anbefalinger på socialområdet.

Genoptræningsplaner i psykiatrien

1. januar 2015 trådte en revideret udgave af Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner i kraft. Med vejledningen får patienter fra psykiatriske afdelinger ret til en genoptræningsplan på lige fod med patienter fra somatiske afdelinger.

I vejledningen står der, at ”Sundhedslovens bestemmelser om genoptræning efter udskrivning fra sygehus omfatter alle patienter uanset diagnose og alder, der på udskrivningstidspunktet har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, der relaterer sig til den aktuelle sygehuskontakt. Dette gælder altså også patienter, der udskrives fra en psykiatrisk afdeling”.

Ergoterapeutforeningen har derfor udarbejdet et notat, der skal bidrage til en afklaring af, hvad en genoptræningsplan skal indeholde set fra et ergoterapifagligt perspektiv.

Arbejdsrehabilitering

Mennesker med psykiske lidelser står oftere end andre uden for arbejdsmarkedet. Ergoterapeuter yder væsentlige bidrag i beskæftigelsesindsatsen, fordi ergoterapi tager udgangspunkt i den enkeltes motivation og ressourcer, fordi ergoterapeuten har redskaber til at graduere aktiviteter, tilpasse omgivelser og støtte mennesker, der skal i eller allerede er i arbejde.

Ved at blive inkluderet i samfundet, skabes bedre livskvalitet for den enkelte, hvad enten det sker via beskyttet, ordinær eller frivillig beskæftigelse.

Spørgeskemaundersøgelser

Ergoterpeuter i hospitals-, distrikts- og socialpsykiatrien

Ergoterapeutforeningen gennemførte i 2011 en spørgeskemaundersøgelse blandt ergoterapeuter i hospitals-, distrikts- og socialpsykiatrien. 

Formålet med denne undersøgelse var at afdække ergoterapeuters faglighed, arbejdsindhold og arbejdsmiljø, når de er ansat i henholdsvis hospitals-, distrikts- og socialpsykiatrien. Undersøgelsen er med til at give svar på, hvad ergoterapeuter bruger deres arbejdstid på, hvilke redskaber og undersøgelsesmetoder de arbejder med, om de bruger evidensbaseret viden i deres daglige arbejde, og hvordan arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads er.

Ergoterapeutforeningen gentog i 2015 en modificeret udgave af spørgeskemaundersøgelsen fra 2011 blandt ergoterapeuter i hospitals-, distrikts- og socialpsykiatrien. Det var interessant at udføre undersøgelsen igen fordi psykiatriområdet har gennemgået en stor udvikling siden 2011. 

Fysio- og ergoterapeuter i den regionale behandlingspsykiatri

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har i april 2016 gennemført et mindre undersøgelse blandt foreningernes tillidsrepræsentanter og ledere i den regionale behandlingspsykiatri.

Formålet med spørgeskemaet har været at afdække en række forhold omkring ydelsesstyring, besparelser og genoptræningsplaner i psykiatrien, som begge foreninger har haft fokus på de sidste par år.

Det mener Etf

Høringssvar

Du kan her finde de høringssvar, som Etf har sendt i forhold til psykiatri. Dokumenterne er oplistet kronologisk med nyeste først.

I Danmark er det psykiatriske system delt op i tre arbejdsområder: Sygehuspsykiatri, distriktspsykiatri og socialpsykiatri, og ergoterapeuter arbejder inden for alle tre områder.

Sidst opdateret
20.12.2021