Hjem > Ergoterapi og politik > Politisk fokusområde 2014-16

Politisk fokusområde 2014-16

Etf's politiske fokusområde 2014-16 er arbejdsmarkedsstrategien "Vi sætter pris på ergoterapi". Den kan du læse mere om her.
Foto: Chili

Vi sætter pris på ergoterapi

Du kan her læse om baggrunden for og de politiske visioner med arbejdsmarkedsstrategien.

Hvad handler fokusområdet om?

Etf’s politiske fokusområde ”Vi sætter pris på ergoterapi” er en arbejdsmarkedsstratgi, der har som overordet formål at fastholde og udvikle ergoterapi på det offentlige og private arbejdsmarked.

Fokusområdet udfoldes i en række delprojekter, der sætter fokus på de ergoterapeutiske ydelser, aftagerne af ergoterapi og udbyderne af de ergoterapeutiske ydelser.

Etf's politiske fokusområde vedtages af repræsentantskabet. Arbejdsmarkedsstrategien "Vi sætter pris på ergoterapi" blev igangsat i repræsentantskabsperioden 2011-13, og det er besluttet, at det skal fortsættes i repræsentantskabsperioden 2014-16. Du kan læse oplæggene til de to repræsentantskabsperioder her:

Beskriv dine ydelser

Ergoterapeutforeningen vil styrke de ergoterapifaglige ydelser til borgerne på både det offentlige og private arbejdsmarked. Ydelseskataloget sætter ord på ergoterapi, så alle kan se, hvordan ergoterapi kan gøre en forskel for borgere og patienter.

Ydelseskataloget udvikles løbende. Kataloget kommer ikke til at indeholde udtømmende beskrivelser af alle former for ergoterapeutisk praksis. Men det sammenfatter og oversætter ergoterapeutisk fagterminologi til praktiske ydelser. Og beskrivelserne laves, så både private og offentlige aftagere kan forstå dem.

Du finder ydelseskataloget her

Ergoterapi på det offentlige arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsstrategien har både et offentligt og et privat sigte. Du kan her læse om initiativer og aktiviteter i forhold til det offentlige arbejdsmarked for ergoterapeuter.

Hvad siger aftagerne?

Ergoterapeutforeningen har spurgt en række centrale aktører om deres syn på ergoterapeuter og ergoterapi. Formålet er at tegne et billede af, hvordan forskellige interessenter opfatter de ydelser, ergoterapeuter tilbyder, værdien af ydelserne samt hvordan de beskrives. 

Samtidig giver interviewrækken et ”status-blik” udefra og ind på ergoterapi i dag og i fremtiden og præciserer dermed også, hvor hullerne er, og hvor ergoterapeuter skal sætte kræfterne ind for at vinde arbejdsmarkedsandele i såvel det offentlige som private regi.

Download undersøgelsen her

Hvor er de nye arbejdsområder?

Efter strukturreformen er der sket en række ændringer på det ergoterapeutiske arbejdsmarked i kommuner og regioner. Det drejer sig i særlig grad om, at der er kortere indlæggelsestider på sygehusene, og at en lang række af genoptræningsopgaverne er flyttet til kommunerne, hvilket har skabet nye betingelser for ergoterapi både i kommuner og regioner.

Etf sætter derfor fokus ergoterapeutisk nyspecialisering. Formålet er at afdække udviklingstendenserne på det ergoterapeutiske arbejdsmarked efter strukturreformen i 2007 og som følge af den generelle udvikling i den offentlige sektor for at kunne pege på, hvilke muligheder for nye ergoterapeutiske specialer de ændrede vilkår har skabt, og hvor Etf med fordel kan prioritere sin indsats fremadrettet.

Bud på nye ergoterapeutiske specialer

Arbejdsområder med særligt potentiale for ergoterapeuter på fremtidens sygehuse:

Arbejdsområder med særligt potentiale for ergoterapeuter i fremtidens kommuner:

Arbejdsområder med særligt potentiale for ergoterapeuter på tværs af regioner og kommuner:

Læs mere om baggrunden for fokus på nyspecialisering her

Analyse af det offentlige marked

Ergoterapeutforeningen får i øjeblikket udarbejdet en markedsanalyse af muligheder og udfordringer for ergoterapi på det offentlige arbejdsmarked. Og i den forbindelse er der udvalgt seks faglige spor, der afholdes der medlemsworkshops og der udarbejdes medlemsundersøgelser.

Du kan læse mere om markedanalysen her

 

Ergoterapi på det private arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsstrategien har både et offentligt og et privat sigte. Du kan her læse om initiativer og aktiviteter i forhold til det private arbejdsmarked for ergoterapeuter.

Analyse af det private marked

Etf har fået udarbejdet en markedsanalyse af det private arbejdsmarked for ergoterapeuter. Formålet med at få udarbejdet en markedsanalyse har været at sætte Etf i stand til at fokusere sin indsats mod de områder, hvor markedet, aftager og konkurrentsituation er mest gunstig i forhold til ergoterapeutiske ydelser.

Markedsanalysen er gennemført som en klassisk markedsanalyse med fokus på de kommercielle muligheder for at gå til markedet med specifikke ergoterapeutiske ydelser, og fokus på hvilke aftagergrupper, der er særligt relevante. Markedsanalysen er ikke en kortlægning af det samlede univers, men tager udgangspunkt i otte udvalgte ydelsesområder:

  1. 10 x genoptræning dækket af forsikring for voksne
  2. 10 x genoptræning dækket af forsikring for ældre
  3. Finmotorisk genoptræning
  4. Forløbskoordinator  (case manager)
  5. Funktionsevnebeskrivelse
  6. Jobkonsulentydelse
  7. Forbyggende sundhedsordninger (ikke ældre)
  8. Forbyggende sundhedsordninger (ældre)

Læs resultaterne af markedsanalysen her

Drømmer du om at starte egen virksomhed?

Etf vil gerne udvikle og træne ergoterapeuter, der har talent for privat praksis. Etf søger derfor løbende ergoterapeuter, der gerne vil have sparring på en forretningside. Det kan være alt fra ideer til nye velfærdsteknologiske hjælpemidler, udvikling af nye træningskoncepter eller traditionelle ergoterapeutiske ydelser. Det vigtigste er, at du har mod på at præsentere din forretningside og få kvalificeret sparring på den.

Pitch din forretningside

For at fremme ergoterapeuters muligheder for at starte egen praksis har Etf indgået partnerskab med Connect Denmark, som i 2014 vil holde to pitch trænings- og udviklingsdage for medlemmer af Etf.  Første gang var i marts og der forventes at afholdes en dag i november (datoen er endnu ikke fastlagt).

Du skal komme med en skarp præsentation af din virksomhed eller forretningside på maksimalt fem minutter. Du får mulighed for at pitche din virksomhed eller forretningside to gange på dagen. Du har mulighed for at justere din pitch i mellem de første og anden præsentation.

Hvad er Connect?

Connect Denmark skaber og udvikler vækstvirksomheder i Danmark. Det er en non-profit forening, hvis medlemmers erfaring og kompetence indenfor forretningsudvikling fungerer som løftestang for virksomheder med potentiale for vækst. Connect Danmark har erfaring med at finde, udvikle og kvalificere virksomheder gennem sin opsøgende indsats og match med relevante sparringspartnere, mentorer og potentielle kunder, partnere og investorer.

Se Pernilles historie om, hvorfor hun valgte at starte egen virksomhed

Sidst opdateret
11.08.2022