Hjem > Ergoterapi og politik > Politikark om udlicitering

Politikark om udlicitering

Hvad mener Etf om udlicitering på social- og sundhedsområdet?

Hovedbudskaber

Så længe ergoterapiydelserne er af god og tidssvarende, faglig kvalitet, at borgerne har fri og lige adgang til dem, og de privatansatte ergoterapeuter har ordentlige arbejds- og ansættelsesvilkår, er det ikke vigtigt, om leverandøren af ydelser er en offentlig eller privat virksomhed.

Offentlig finansiering af private udbud skal ske på en måde, så de involverede offentlige og private udbydere har reelle og lige konkurrencevilkår

Udlicitering kan have nogle faglige ulemper: Vidensdeling har svære vilkår blandt økonomiske konkurrenter.

Der må ikke være et misforhold mellem de ressourcer, der bruges på udarbejdelse af udbudsmateriale og licitationer og de ressourcer, der bruges til konkrete, borgerrettede velfærdsydelser.

Læs hele politikarket her

Sidst opdateret
04.08.2015