Hjem > Ergoterapi og politik > Politikark om uddannelse og forskning

Politikark om uddannelse og forskning

Hvad mener Etf om uddannelse og forskning?

Hovedbudskaber
Professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi giver et godt fundament for at kunne varetage de opgaver og udfordringer, som social- og sundhedsvæsenet til enhver tid har. Uddannelsen giver tidssvarende, forskningsbaseret og praksisrelevant viden, færdigheder og kompetencer inden for det ergoterapeutiske felt.

De kompetencer, der erhverves gennem ergoterapeutuddannelsen, skal kvalitetssikres og udvikles løbende, så de både afspejler fagets udvikling og samtidig modsvarer de aktuelle krav, som samfundet og arbejdsgiverne stiller til ergoterapeuter.

Master-, kandidat- og ph.d.-uddannelser i ergoterapi og andre områder tilfører grunduddannelsen en universitær, akademisk profil inden for videnskabelige metoder. Ergoterapeuters forskellige uddannelsesniveauer skal have de bedst mulige vilkår og anerkendt status i det formelle uddannelsessystem, og der skal være mulighed for direkte adgang fra bachelorniveau til relevante videreuddannelser.

Livslang læring og løbende udvikling af kompetencer er essentielt for velfærdssamfundet. Ergoterapeuter skal have adgang til kompetenceudvikling på både generalist- og specialistniveau. Det er en offentlig opgave at sikre adgang til den nødvendige opkvalificering. Det er samtidig den enkelte ergoterapeuts ansvar at sørge for opdatering af viden og udvikling af kompetencer. Dette skal ske i samspil med arbejdsgivers ansvar for kompetenceudvikling og finansiering hertil.

Forskning i ergoterapi sikrer og udvikler samfundsværdien af de ergoterapeutiske metoder og teorier. En langsigtet forskningsindsats inden for det ergoterapeutiske videns- og praksisfelt, - herunder menneskelig aktivitet og deltagelse samt helhedsorienteret rehabilitering - vil bidrage til mere nytteværdi og evidens. Forskning i ergoterapi er en forudsætning for en samfundsrelevant udvikling af professionen og velfærdssamfundet.

 

 

Sidst opdateret
27.03.2018