Hjem > Ergoterapi og politik > Politikark om rehabilitering

Politikark om rehabilitering

Hvad mener Etf om rehabilitering og rehabiliteringsforløb i kommuner og regioner?

Hovedbudskaber

Rehabilitering er igennem de senere år blevet stærkt udbredt som samlebegreb for mange sundhedsfaglige, pædagogiske, sociale og samfundsmæssige ydelser, der leveres i et samarbejde med borgerne.

Det pointeres i flere og flere sammenhænge, hvordan individuelt og fleksibelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb - baseret på helhedsorientering og samarbejde imellem borgere og professionelle - er med til at fremme borgernes mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv.

For at sikre fortsat udvikling og kvalitet i rehabiliteringsforløb mener Etf, at det er nødvendigt, at

  • de enkelte rehabiliteringsprofessioners monofagligheder styrkes og sikres relevant anvendelse i rehabiliteringsarbejdet
  • de lovgivningsmæssige rammer udvikles, således at vurdering af borgerens behov for rehabilitering bliver en rettighed på lige fod med retten til vurdering af behovet for genoptræning, og således at de eksisterende lovgivningsmæssige barrierer opblødes og kassetænkning elimineres
  • kommunerne styrker kvalitetsudviklingen på rehabiliteringsområdet.

Læs hele politikarket her

Sidst opdateret
04.08.2015