Hjem > Ergoterapi og politik > Politikark om psykiatri

Politikark om psykiatri

Hvad mener Etf om ergoterapi i behandlings- og rehabiliteringsindsatsen til mennesker med psykiske lidelser?

Hovedbudskaber

Ergoterapi i psykiatrien gør, at mennesker med psykiske lidelser rehabiliteres og får et hverdagsliv med høj grad af autonomi, aktivitet og deltagelse.

Psykiske lidelser har store konsekvenser for den enkeltes liv – både i forhold til uddannelse, arbejdsmarked, sundhed, sociale relationer og i forhold til basale færdigheder som f.eks. egenomsorg. Der er ofte tale om progredierende forløb, der kan udsættes ved målrettet og intensiv behandling.

Derfor arbejder Etf for;

  • at hverdagsrehabilitering på psykiatriens vilkår bliver en del af kommuner og regioners indsats
  • at psykiatri og somatik ligestilles, således at der indføres genoptræningsplaner i psykiatrien
  • at ergoterapi bliver en del af beskæftigelsesindsatsen rettet mod mennesker med psykiske lidelser
  • at sætte fokus på, hvordan ergoterapi kan være med til at forebygge tvang i psykiatrien
  • at der anvendes velfærdsteknologiske løsninger til gavn for brugere og professionelle.

Læs hele politikarket her

Sidst opdateret
04.08.2015