Hjem > Ergoterapi og politik > Politikark om lederløn

Politikark om lederløn

Hvad mener Etf om ledernes samlede lønindplacering?

Hovedbudskaber

Ergoterapeutforeningens holdning er, at ledernes samlede lønindplacering skal afspejle stillingens indhold, ansvar, kompleksitet, organisatoriske placering samt de individuelle kvalifikationer.

Den største andel af ledernes løn udgøres af grundlønnen. Lønmodellens muligheder skal bruges aktivt i bestræbelserne på, at sikre lederne så optimal en lønudvikling som muligt.

Ergoterapeutforeningen arbejder strategisk for at ledere, der har gennemført en relevant kompetencegivende lederuddannelse på enten diplom, master eller kandidat niveau skal honoreres. På diplom niveau bør tillægget som minimum være på 18.000 kr. årligt og på master/kandidat niveau, bør tillægget som minimum være på 30.000 kr. årligt (01.01.06 niveau).

Læs hele politik-arket her

Sidst opdateret
04.08.2015