Hjem > Ergoterapi og politik > Politikark om grundløn

Politikark om grundløn

Hvad mener Etf om grundlønsindplacering på basisoverenskomstens trin 7, 8 og 9 i kommuner og regioner?

Hovedbudskaber

Grundlønsindplacering på trin 7, 8 eller 9 skal bruges aktivt i stillinger med særlige krav til opgavevaretagelse, ansvar eller kompetenceniveau.

Lønmodellens muligheder skal bruges aktivt i bestræbelserne på at sikre ergoterapeuter så optimal lønudvikling som muligt.

Læs hele politikarket her

Sidst opdateret
06.09.2017