Hjem > Ergoterapi og politik > Politikark om GOP

Politikark om GOP

Hvad mener Etf om genoptræningsplaner?

Hovedbudskaber

Etf mener, at alle patienter, der har behov for genoptræning, også skal have en reel mulighed for at få udmøntet deres ret til en genoptræningsplan, der lever op til lovens krav og intentioner.

Etf mener, at ergoterapeutfaglig udredning er helt nødvendig i forhold til afdækning og beskrivelse af patientens samlede genoptræningsbehov.

Etf mener, at sygehusene skal sikre, at ergoterapeuter involveres i patienternes udredning og i udarbejdelsen af genoptræningsplanerne.

Etf mener, at ingen patient må vente længere på genoptræning, end det er fagligt forsvarligt.

Etf finder det beklageligt, at genoptræningsplaner alene er en rettighed efter udskrivning fra sygehus, samt at det alene er det somatiske område, som er omfattet af lovgivningen.

Læs hele politikarket her

Sidst opdateret
04.08.2015