Hjem > Ergoterapi og politik > Politikark om dokumentation

Politikark om dokumentation

Hvad mener Ergoterapeutforeningen om nødvendig og relevant dokumentation?

De samfundsmæssige og lovgivningsmæssige krav til ergoterapeuters dokumentation af ergoterapeutiske interventioner er steget betydeligt i de seneste år. Mange ergoterapeuter oplever derfor – ligesom andre sundhedsprofessionelle – at opgaver med dokumentation fylder relativt meget og tager tid fra andre arbejdsopgaver. Der er opstået et stort behov for at skærpe og prioritere i dokumentationsmængden.

Principper for relevant ergoterapeutisk dokumentation

For at sikre ergoterapeutisk dokumentation med den nødvendige og meningsfulde relevans har Etf derfor vedtaget følgende hovedprincipper:

  • Dokumentation skal medvirke til at engagere og involvere den enkelte person/klient/patient eller gruppe i betydningsfulde aktiviteter i eget hverdagsliv
  • Dokumentation skal tydeliggøre, at den ergoterapeutiske intervention er evidensbaseret i forhold til nyere forskning, kliniske erfaringer og patientens behov
  • Dokumentation af ergoterapi skal vise, at den ergoterapeutiske intervention stemmer overens med aktuel lovgivning og den eller de kliniske retningslinjer, der gælder for den pågældende patient/borgergruppe

Læs hele politikarket

Sidst opdateret
13.07.2016