PEDI

PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) er et tværfagligt standardiseret undersøgelsesredskab, der systematisk afdækker og beskriver barnets færdigheder i hverdagsaktiviteter indenfor personlig pleje, bevægelse og social funktion.

Referencer

Haley, SM., Coster, WJ., Ludlow, LH., Haltiwanger, JT., Andrellos, PJ. Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Development, Standardization and Administration Manual (version 1.0). Boston University; 1992 

Stalhut M,Christensen J, Aadahl M, Applicability and intrarespondent reliability of the pediatric evaluation of disability inventory in a random, Danish sample. Pediatric Physical Therapy. 2010; 22(2):161-9.

Stalhut M,Gard G, Aadahl M, Christensen J. Discriminative Validity of the Danish Version of Pediatric Evaulation Disability Inventory (PEDI Physical & Occupational Therapy In Pediatrics. 2011;31(1):78-89

Dolva A-S, Kleiven J, Krumlinde-Sundholm L, Berg M. Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) med norske normverdier. Ergoterapeuten 2015; 6: 42-7

PEDI er opdelt i tre dele:

  • Del I: Funktionelle færdigheder, der måler barnets formåen i specifikke aktiviteter.
  • Del II: Hjælpebehov, der beskriver det typiske omfang af hjælp, som gives ved udførelsen af aktiviteter.
  • Del III: Tilpasning, der beskriver om barnet bruger tilpasninger i dagligdagen for at udføreføre aktiviteter.
     

PEDI kan anvendes til børn i alderen 6 mdr.- 7½ år, men kan også anvendes til ældre børn, hvis barnets funktionsniveau ikke overskrider det forventede funktionsniveau hos børn på 7½ år. PEDI er ikke sygdomsspecifik og kan dermed anvendes til alle børn uanset diagnose.

PEDI kan gennemføres som struktureret interview, observation eller spørgeskemametode. PEDI kan hjælpe barnets forældre/omsorgsgivere med at formulere meningsfulde mål for barnet og kan samtidig anvendes til målrettet planlægning, prioritering, dokumentation og evaluering af indsatser. Ved re-test fungerer PEDI som effektmål.

Find materialet her:

Dansk oversættelse

Dansk oversætttelse og bearbejdelse af M.Sc. Jette Christensen, Hvidovre hospital og Michelle Stahlhut, M.Sc.PT i 2006.

Original materialet er udarbejdet af Stephen M. Haley, Ph.D.PT, Wendy J. Coster, Ph.D.OTR/L, Larry H. Ludlow, Ph.D, Jane T. Haltiwanger, MA, Ed.M., Peter J. Adrellos, Pd.D. i 1992 på Boston Universitet.

Sidst opdateret
09.12.2019