OSA

Occupational Self Assessment er et redskab, der anvendes til at kortlægge borgerens vurdering af egne aktivitetskompetencer, værdier og prioriteringer

Formålet er at borgeren kan deltage i planlægning af mål- og intervention i den ergoterapeutiske indsats.

Målgruppen er alle over 11 år.

Dansk oversættelse

Dansk oversættelse af OSA version 2.2 2006, samt validering af oversættelsen er foretaget af Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc. i 2006.

Oversættelsesvalideringen bestod af afprøvning i praksis, - peer review og back-translation. Birgit Randløv, ergoterapeut, MSc foretog peer-review.

MOHO Clearinghouse, UIC, Chicago, USA, har givet tilladelse til oversættelse og udgivelse af OSA.

Sidst opdateret
04.08.2015