Hjem > Ergoterapi og politik > Om faglige fora

Om faglige fora

Etf rummer en lang række faglige selskaber (EFS), netværk (FNE), klubber og en række mindre faglige fora og mailinglister. Find dit netværk i oversigten her. Har du overvejelser om at starte et netværk så kontakt afdelingen Fag & Politik. Du skal dog være opmærksom på, at Etf i øjeblikket arbejder på en forenkling af netværksstrukturen og derfor pt ikke opretter nye FNE'er og klubber.

Andre netværk

COTEC

COTEC – Council of Occupational Therapists for the European Countries blev etableret I 1986 med det formål at samle synspunkter af de 31 forskellige ergoterapifaglige foreninger i Europa.  COTEC er en nonprofitorganisation. COTEC er en del af World Federation of Occupational therapists (WFOT). Læs mere om WFOT her.  
COTEC arbejder med at udvikle og forbedrede standarder for ergoterapi og evidens for at løse sundhedsmæssige problemer for borger i Europa.
Læs mere om COTEC her.

 

In English

COETC - Council of Occupational Therapists for the European Countries was established in 1986 with the aim of bringing together views of the 31 different Associations of Occupational Therapists in Europe. COTEC is a non-profit organization and is part of the World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Read more about WFOT here.
COTEC is working on developing and improving standards for occupational therapy and evidence to solve health problems for citizens in Europe.
Find more information her.

WFOT

WFOT – World Federation of Occupational Therapists startede op i 1951 og er i dag et globalt netværk med 101 medlemsorganisationer. Formålet med denne nonprofitorganisation er at sætte standarder for praksis i ergoterapi internationalt og med fokus på at forbedre verdens sundhed og trivsel. Ergoterapeutforeningen blev en del af WFOT i 1952, hvor der også blevet udarbejdet forfatningen og blev officielt grundlagt.
WFOT´s mission er at fremme ergoterapi internationalt og støtter relevans og bidrag i samfundet.
Læs mere om WFOT her.

In English

WFOT - The World Federation of Occupational Therapists started in 1951 and is today a global network of 101 member organizations. The purpose of this non-profit organization is to set standards for practice in occupational therapy internationally and with a focus on improving the world health and well-being. The Danish Occupational Therapy Association became part of the WFOT in 1952, where the Constitution was also drafted and officially founded.
WFOT's mission is to promote occupational therapy internationally and support relevance and contribution in society.
Read more about WFOT here.

Sidst opdateret
24.11.2021