Hjem > Ergoterapi og politik > MOHO-redskaber på dansk

MOHO-redskaber på dansk

Redskaberne er baseret på Gary Kielhofners model for menneskelig aktivitet (MOHO).

Her finder du danske validerede oversættelser

Oversættelserne kan anvendes til dokumentation af aktivitetsdeltagelse. Adgang til WEIS og WRI kræver log ind.

MOHOST

MOHOST (The Model of Human Occupation Screening Tool) er et screeningsredskab med 24 items. Redskabet har et særligt fokus på borgerens motivation for aktvitet. MOHOST kan anvendes til alle målgrupper.

MOHOST vurderingsskema er tilgængeligt på dansk ved køb af manualen, som købes hos MOHO Clearinghouse. Manualen er kun tilgængelig på engelsk.

MOHO Clearinghouse.

Etf's Praksispulje har støtttet oversættelse af redskabet, som udkom på dansk i 2008.

ACIS

Acis (The Assessment of Communication and Interaction Skill) er et undersøgelsesredskab baseret på observation, som ergoterapeuten kan anvende til at beskrive kommunikations- og interaktionsfærdigheder, som borgeren udviser i forbindelse med udførelse af aktiviteter.

ACIS beskriver og definerer kommunikations- og interaktionsfærdigheder ved at kategorisere dem indenfor tre domæner: Det fysiske, informationsudveksling og relationer.

Du finder manualen her

Dansk oversættelse

Dansk oversættelse samt validering af oversættelsen er foretaget af Bente Hartvig, ergoterapeut, MSc. OT i 2005. Validering af oversættelsen er foretaget ved afprøvning i praksis, peer-review og back-translation. Afprøvningen i praksis er foretaget af ergoterapeuterne på Aalborg Psykiatriske Sygehus.

Peer-review af scoringsvejledning og scoringsark er foretaget af Eva Wæhrens, ergoterapeut, MSc. OT. Back-translation er foretaget af aut. translatør Ingrid Vestergaard.

MOHO Clearinghouse, UIC, Chicago, USA har givet tilladelse til oversættelse og udgivelse af ACIS. Ergoterapeutforeningen er indehaver af de danske rettigheder.

OSA

Occupational Self Assessment (OSA) er et redskab som kortlægger borgerens vurdering af egne aktivitetskompetencer, værdier og prioriteringer

Formålet er at borgeren kan deltage i planlægning af mål- og intervention i den ergoterapeutiske indsats.

Målgruppe: alle over 11 år.

Du finder manual her

Dansk oversættelse

Dansk oversættelse af OSA version 2.2 2006, samt validering af oversættelsen er foretaget af Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc. i 2006.

Oversættelsesvalideringen bestod af afprøvning i praksis, - peer review og back-translation. Birgit Randløv, ergoterapeut, MSc foretog peer-review. MOHO Clearinghouse, UIC, Chicago, USA, har givet tilladelse til oversættelse og udgivelse af OSA.

 

 

WEIS

WEIS (Work Environment Impact Scale) er et semistruktureret interview- og vurderingsskema, udarbejdet til at identificere omgivelsesmæssige faktorer, som kan fremme en succesfuld arbejdsoplevelse for borgere med fysiske og psykosociale funktionsnedsættelser.

Målgruppen er borgere, der skal tilbage til arbejde (TTA) eller støttes i en fastholdelsesproces på arbejdsmarkedet.

Praksispuljen har støttet oversættelse og validering af WRI og WEIS i 2012.

Find redskabet i højre side, når du er logget ind.

WRI

WRI (Worker Role Interview) er et semistruktureret interviewredskab til vurdering af psykosociale og omgivelsesmæssige faktorers betydning for borgerens tilbagevenden til arbejde (TTA).

WRI består af tre interviewdele:

  • En målrettet borgere med nyligt opstået handicap
  • En målrettet borgere med kroniske handicaps
  • En der kombinerer WRI og OCAIRS interview (The Occupational Circumstances Assessment Interview and Rating Scale)

Praksispuljen har støttet oversættelse og validering af WRI og WEIS i 2012.

Find redskabet i højre side, når du er logget ind.

Analyseskema MOHO

Ergoterapeut Henrik Kruse-Hansen og Anne Christine Lindstrøm Lindhart har udarbejdet en analyseguide. Denne guide kan anvendes til at udarbejde analyser på baggrund af ergoterapeutiske begrebsmodeller. Guiden er forsynet med ISBN nummer og er officielt udgivet.
Du kan finde guiden her
Her finder du et analyseskema, som kan anvendes, når man udarbejder analyser på baggrund af MOHO.

Du kan også finde andre redskaber på etf.dk, som kan bruges til den målgruppe, der er relevant for dig. Læs mere under Kvalitet og evidens.

Sidst opdateret
26.03.2021