Hjem > Ergoterapi og politik > Ergoterapi og kræft - rehabilitering og palliation

Ergoterapi og kræft - rehabilitering og palliation

På kræftområdet arbejder ergoterapeuter målrettet med rehabilitering samt i den palliative indsats.

Ergoterapi, kræft og palliation

Anbefalinger til kompetencer for ergoterapeuter i den palliative indsats

Dansk Multidiciplinær Cancer Gruppe for palliativ indsats har i samarbejde med en arbejdsgruppe under Ergoterapeutforningen og Syddansk Universitet udarbejdet "Anbefalinger til kompetencer for ergoterapeuter i den palliative indsats". Formålet med anbefalingerne er at beskrive ergoterapeuters kompetencer i forbindelse med indsatser til mennesker med palliative forløb og deres pårørende. Anbefalingerne, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palitive indsats samt relevant forskning på området, skal støtte ergoterapeuter i Danmark i at yde palliativ ergoterapi af høj faglig kvalitet.

Læs anbefalingerne her 

Faglig inspiration

Ergoterapi og kræft - ergoterapeutiske indsatser i genoptræning og rehabilitering af mennesker med kræft samt i den palliative indsats

Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation har i samarbejde med Ergoterapeutforeningen udarbejdet et dokument, der har til formål at støtte ergoterapeuter, der arbejder inden for området, samt ergoterapeuter, der gerne vil udvikle deres kompetencer til fremtidige arbejdsopgaver inden for feltet. Dokumentet beskriver de overordnede rammer for de ergoterapeutiske indsatser inden for arbejdet med mennesker med kræft - både for de, der lever med sygdommen eller senfølger heraf samt de, der er i et palliativt forløb.

Læs dokumentet her

Læs om Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation her

 
 
Ergoterapeutisk program: Gør noget – få det godt til mennesker med kræft

”Gør noget – få det godt til mennesker med kræft” er et aktivitetsorienteret ergoterapeutiske program, udviklet til at støtte mennesker med kræft i at opnå aktivitetsbalance gennem en forståelse for forandring baseret på begreberne aktivitet, person og omgivelser (APO). Programmet er inspireret af det evidensbaserede program Lifestyle Redesign®.

Programmet er skrevet til ergoterapeuter, der arbejder med mennesker med kræft og består af en præsentation af den bagvedliggende teori samt en detaljeret beskrivelse af gruppemøder og individuelle møder gennem et tre måneders forløb.

”Gør noget – få det godt til mennesker med kræft” har vundet Ergoment prisen for samarbejdet mellem Københavns Professionshøjskole og Frederikssund kommune, hvilket har fremmet koblingen mellem teori og praksis.

Du finder manualen til programmet her

 

 

Temadag om ergoterapi, kræft og palliation d. 6. oktober 2016

Oplæg fra temadagen findes her:

Undersøgelse af, om det ergoterapeutiske program "Gør noget - få det godt" vil kunne styrke borger med cancers self-efficacy, og dermed øge kvaliteten i deres udførelse af daglige aktiviteter v/ udviklingsergoterapeut Lise Lock Berthelsen og ergoterapeut Michele Sullivan Petersen

Hjernetræthed og energiforvaltning v/ neuropsykolog Anders Degn Pedersen

Sygdom som eksistensielt vendepunkt v/ hpspitalspræst Christian Juul Busch

På dagen blev afholdt stiftende generalforsamling for Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation. Valgt til bestyrelsen blev:

  • Christina Bergmann, Næstved Sygehus
  • Heidi Birkemose, Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune
  • Line Lindahl-Jacobsen, UC Sjælland
  • Sara Fredslund, Rigshospitalet
  • Tanja Schøller Nord, Herlev Kommune
  • Inger Schmidt Hansen, Furesø Kommune (suppleant)
  • Signe Torsbjerg Jørgensen, Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune (suppleant)

Centrale initiativer

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2012 et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Forløbsprogrammet er revideret i 2018. Formålet med programmet er beskrive den faglige indsats ved rehabilitering og palliation samt organiseringen af indsatsen i forbindelse med kræftsyg-domme. Forløbsprogrammet skal derudover bidrage til at sikre kvaliteten og sammenhængen i den samlede indsats samt understøtte inddragelse af borgeren med kræft og dennes pårørende. Forløbsprogrammet henvender sig til planlæggere og ledere på sygehuse, i praksissektoren og kommuner samt fagprofessionelle, der er involverede i konkrete forløb med rehabilitering og palliation af patienter og borgere med kræft.

Forløbsprogrammet præciserer blandt andet, at indsatsen bør tilrettelægges individuelt med fokus på de rehabiliterings- og palliationsbehov, der følger efter en kræftsygdom og har således fokus på, at alle mennesker med kræft får vurderet deres behov for rehabilitering og palliation systematisk. F.eks. beskrives det, hvordan patienten i forhold til aktivitetsproblemer bør henvises til indsatser, herunder træning, energiforvaltning og kompenserende strategier, som retter sig mod at fremme deltagelse i hverdags-, fritids- og eventuelt arbejdsliv. Også faglige indsatser i forhold til dysfagi som f.eks. oral- og svælgmotorisk træning samt vejledning i kost- og væskekonsistenser er beskrevet i forløbsprogrammet.

Ergoterapeutforeningen og Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation har bidraget med input vis høringssvar, som findes på etf.dk 

Forløbsprogram findes her

 

Anbefalinger for den palliative indsats

Sundhedsstyrelsen har i 2017 udgivet anbefalinger for den palliative indsats til patienter med livstruende sygdomme og deres pårørende.

Ergoterapeutforeningen har ikke været repræsenteret i arbejdsgruppen, der har udarbejdet anbefalingerne, men foreningen indsendte i samarbejde med Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation kommentarer, da anbefalingerne var i høring  i efteråret. Det er godt at se, at mange af vores forslag er kommet med i den endelige udgave, hvor den ergoterapeutiske indsats er beskrevet i bilag 4.

Du finder anbefalingerne her

Kræftplan IV

Regeringen fremlagde i 2016 Kræftplan IV, som man kan læse mere om her 

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i den forbindelse et fagligt forarbejde til Kræftplan IV. Formålet med det faglige forarbejde er at kortlægge de nuværende udfordringer og afdække fremtidens behov på kræftområdet, samt at opstille faglige anbefalinger til forbedringer af indsatsen. Styrelsen udgav i juli 2016 "Styrket indsats på kræftområdet – et fagligt oplæg til Kræftplan IV"

Ergoterapeutforeningen har ikke været inviteret til at deltage i det faglige forarbejde til Kræftplan IV, og foreningen har udtrykt undren over dette over for Sundhedsstyrelsen. Samtidig har Ergoterapeutforeningen sammen med Danske Fysioterapeuter (der heller ikke deltageri forarbejdet) fremsendt et notat om området til styrelsen. Notatet er et fagligt bidrag, der omhandler de væsentligste udfordringer set med ergoterapi- og fysioterapfaglige øjne og opstiller en række forslag til mulige løsninger. 

Man kan læse notatet her

Ergoterapi og mennesker med kræft

Merete W. Bennedsen, ergoterapeut, Sundhedscenter Vejle
Foto: Henrik Frydkjær

- Både de kræftramte selv, deres pårørende og arbejdsgivere er ofte uforberedte på den kamp, der kan følge efter behandlingen. Men hverdagen kommer for manges vedkommende ikke ”bare” i gang igen, og det er her, ergoterapeuter med deres særlige fokus på aktiviteter kan gøre en forskel, siger Merete W. Bennedsen, ergoterapeut, Sundhedscenter Vejle

PJECEN 'ERGOTERAPI OG MENNESKER MED KRÆFT' 

Facebookgruppe: EFS Kræft og palliation

Som medlem af Ergoterapeutforeningen har du mulighed for at blive del af en lukket Facebook-gruppe om ergoterapi, kræft og palliation. Ergoterapeutforeningen administrerer gruppen.

BLIV MEDLEM AF GRUPPEN

Sidst opdateret
05.03.2020