IPPA

Individually Prioritised Problems Analysis anvendes til udredning af aktivitets- og deltagelsesproblemer samt dokumentation af effekten af hjælpemiddel- og rehabiliteringsindsatser.

Redskabet anvendes som grundlag for en struktureret samtale med voksne borgere. I samtalen identificerer borgeren sine problemer med hverdagens aktiviteter og udvælger de syv vigtigste. Dernæst vurderer borgeren, hvor vigtig den enkelte aktivitet er, og hvor let/svært det er at udføre aktiviteten. Senere foretages et opfølgningsinterview om sværhedsgraden af aktivitetsudøvelsen.

  • IPPA er baseret på borgerens egne præferencer og fremmer samarbejdet med borgeren, samtidig med at resultatet af indsatsen dokumenteres.
  • Redskabet er tværfagligt og kan anvendes på hjælpemiddelområdet og inden for rehabilitering generelt.
  • Det tager 15-45 minutter at foretage det første interview, og opfølgningsinterviewet tager 15-30 minutter. Det kan også foretages som telefon interview og tager så 5-10 minutter.

IPPA er udviklet i et EU-projekt på hjælpemiddelområdet, men kan anvendes til at dokumentere bredere rehabiliteringsinterventioner. Den oprindelige version af IPPA findes på norsk, svensk, engelsk og hollandsk, og har gennemgået psykometrisk testning med tilfredsstillende resultater. Den danske version er oversat i et samarbejde mellem Hjælpemidler & Kommunikation, Fredericia Kommune, og Socialstyrelsen og er godkendt af redskabets forfattere fra Eats Clearinghouse. Relevansen og test-retest reliabiliteten af den danske version af IPPA er undersøgt og fundet tilfredsstillende.

1. oplag indholder desværre en fejl i talmaterialet, som er rettet i 2. reviderede udg.

Sidst opdateret
04.08.2015