Hjem > Ergoterapi og politik > Genoptræning

Genoptræning

Læs her om genoptræning - herunder genoptræningsplaner og reglerne om frit valg af privat leverandør hvis kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan.
Foto: Henrik Frydkjær

Frit valg på genoptræning

Ny lovgivning om frit valg på genoptræningsområdet trådte i kraft 1. juli 2018, men der er stadig mange ubekendte faktorer, som kan få indflydelse på, hvad det betyder for ergoterapeuter og for ergoterapi.

Frit valg på genoptræning: Aftaler og ydelser

Folketinget vedtog d. 24. maj en ny lov om frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Lovgivningen betyder, at hvis kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan, får den enkelte borger mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud.

Ergoterapeutforeningen har været stærkt kritisk i forhold til de nye regler, fordi de strukturelle rammer ikke tilgodeser borgernes behov for ergoterapi i privat regi på nuværende tidspunkt. Foreningen har arbejdet for, at forslaget ikke blev en realitet og har i høringssvar og ved møder med ministerium, KL og Statens og Kommunernes Indkøbsservice blandt andet fremført bekymring i forhold til

  • om private udbydere vil kunne levere den nødvendige faglige kvalitet – herunder særligt kvaliteten i ergoterapeutiske genoptræningsområder som f.eks. dysfagi
  • om den nødvendige tværfaglige indsats og koordinering kan sikres, når genoptræning skal leveres via private leverandører – herunder kobling til f.eks. hjælpemiddelområdet, hjemmeplejen, det sociale område og beskæftigelsesområdet
  • om relevante tilbud vil blive tilgængelige alle steder i landet – herunder at der på områder, som kræver særlig specialviden (f.eks. genoptræning af hænder) kan blive langt imellem private leverandører, som ligger inde med de nødvendige kompetencer.

KL har ansvaret for at indgå aftaler med de private leverandører og  Statens og Kommunernes Indkøbsservice er via datterselskabet  FritValgService udførende på opgaven. Der skal beskrives ydelser og indgås aftaler på hhv. genoptræning på basalt og avanceret niveau samt specialiseret rehabilitering.

Arbejdet med beskrivelserne af ydelser på basalt og avanceret niveau er afsluttet, mens arbejdet omkring specialiseret rehabilitering stadig pågår.

Følg arbejdet i FritValgService her

Iflg. lovgivningen har borgeren ikke har frit valg hos privat leverandør, hvis KL ikke har indgået aftale med en privat leverandør af det genoptræningsforløb, som kommunen har vurderet, at borgeren har behov for. 

Genoptræningsplaner

Genoptræningsplanerne er væsentlige arbejds- og kommunikationsredskaber for ergoterapeuter

Det nationale projekt "Den Gode Genoptræningsplan"

Det nationale Projekt Den Gode Genoptræningsplan har oprettet en hjemmeside tryk HER 
Hvis linket ikke virker kan du indtaste følgende i din browser: https://ggop.dk

Hjemmesiden henvender sig til sundhedsprofessionelle som gerne vil vide mere om genoptræningsplanen.

Materialet er primært udarbejdet til hospitalsansatte, der beskæftiger sig med hjerneskaderehabilitering, men kan anvendes bredt.

På hjemmesiden finder du korte animationsfilm som introducerer til den gældende lovgivning om genoptræning og genoptræningsplaner.

Du finder lommekort og undervisningsmateriale som frit kan anvendes til udlevering og undervisning.

Marialet er udarbejdet af bla. Karin Spangsberg Kristensen og en projektgruppe i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

 

Hvad siger lovgivningen?

Her finder du links til relevant lovgivning om kommunal genoptræning

Sundhedslov og Servicelov

Genoptræningsområdet reguleres af Sundhedsloven og Serviceloven

Reglerne om frit valg af genoptræningstibud er findes i Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler

Vejledning: Træning i kommuner og regioner

I vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner kan du læse mere om reglerne for genoptræning, herunder finde oplysninger om retten til at modtage en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehus samt om befordring, frit valg, klageadgang mv.

Find vejledningen

 

 

Sidst opdateret
24.11.2020