FOTT

Facial Oral Tract Therapy bruges til at undersøge og behandle ansigt, mund og svælg i forbindelse med dysfagi.

Dysfagi er et symptom ved mange sygdomme og tilstande, som fx. traumatisk hjerneskade, apoplexia cerebri, parkinsonisme, dissemineret sclerose, cerebral parese, cancer, almindelig aldring eller ved patienter med trachealtube eller nasalsonde.

Der er mange forskellige årsager til dysfagi. Dysfagi kan skyldes skade i de muskler og nerver, som styrer normal tygge- og synkefunktion, men symptomet kan også skyldes anatomiske forandringer i de strukturer, som indgår i tygge- synkefunktionen. Ligeledes kan psykiske problemer være årsag til dysfagi.

Dysfagi øger risikoen for aspiration, penetration, pneumoni og underernæring (1).

FOTT: Facio Oral Tract Therapy = Ansigt-, mund-, svælgterapi. FOTT er udviklet af Cay Coombes og beskrives ofte som Coombes-konceptet

 

Sidst opdateret
10.12.2015