Hjem > Ergoterapi og politik > Forskning

Forskning

Forskning i ergoterapi er en nødvendig drivkraft i udviklingen af faget og professionen.

Forskning på Syddansk Universitet

FiA - Forskningsinitiativet for ergoterapi og aktivitetsstudier

Forskningsinitiativet  for Ergoterapi og Aktivitetsstudier (FiA) er et forskningsinitiativ, der i dag hører under Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet i Odense. 

Læs mere på FIA’s hjemmeside 

Vil du forske?

Forskeruddannelse

En ph.d. (philosophiae doctor) er en formel forskeruddannelse, som er en overbygning på en kandidatgrad. Uddannelsen reguleres af en uddannelsesbekendtgørelse, der sammen med ansættelseskontrakten udgør rammerne for uddannelsens og ansættelsens gennemførelse.

Man ansættes ved en videregående forskningsinstitution, hvor man indskrives som ph.d.-studerende ved én af institutionens forskerskoler. Man kan også være ansat ved en uddannelsesinstitution eller i en privat eller offentlig virksomhed, som betaler lønudgifterne. Ansættelsesforholdet vil normalt vare 3 år.

Udover ph.d.-graden er det muligt at erhverve sig den klassiske doktorgrad - en akademisk grad på det højeste niveau uden et formaliseret uddannelsesforløb.

De otte danske universiteter er gået sammen om en fælles portal for samtlige ph.d. kurser, der bliver udbudt i Danmark. Hjemmesiden har til formål at gøre det lettere for ph.d. studerende at finde relevante kurser i forbindelse med deres uddannelse: link til phd courses

Ph.d. ved Forskningsinitiativet for ergoterapi og aktivitetsstudier (FiA) ved SDU
FiA afholder ERGO symposium i foråret af hvert andet lige år – næste gang i 2018

Læs mere her

Etf's Forskningsfond

Etf's Forskningsfond yder støtte til forskning og udvikling i ergoterapi.

Aktive medlemmer af Etf kan søge fonden om støtte

Læs mere her

SJOT - Skandinavisk forskningstidsskrift

SJOT - Scandinavian Journal of Occupational Therapy

SJOT er det skandinaviske forskningstidsskrift for ergoterapeuter. Det er et engelsksproget videnskabeligt tidsskrift i ergoterapi. Tidsskriftet er også relevant for andre sundhedsprofessioner.

Ejere og udgivere er en non-profit fond. Fondens bestyrelse består af ergoterapeutforeningerne fra Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island. Første nummer af SJOT udkom i 1994. Der publiceres seks numre årligt.

SJOTs formål er at publicere originale videnskabelige studier vedrørende ergoterapi og rehabilitering. Der bringes både teoretiske artikler, forskningsrapporter og reviews. SJOT er internationalt anerkendt og indekseret i MEDLINE-databasen.

Find SJOT her

SJOT har udgivet en virtuel special udgave af tidsskriftet, hvor artikler der på den ene eller anden måde afspejler, hvad multi-dimensionel rehabilitering med ergoterapi er ligger frit tilgængeligt.
Læs mere her

 

 

Forskningsdatabaser

Her kan du nemt og hurtigt klikke dig videre til de bedste vidensdatabaser om ergoterapi m.m. i Danmark og resten af verden:

Cochrane-databasen 
Medicinsk forskningsdatabase om hvad der virker på sundhedsområdet. Forskningsanmeldelser, abstracts af effekt-vurderinger, oversigter over forsøg, medicinsk teknologivurdering og økonomiske vurderinger.

Cochrane-biblioteket udgiver hver måned et iPad-magasin, der præsenterer udvalgte reviews, abstracts, pod-cast, video og slide-præsentationer.

Den gratis app kan downloades fra app-store

OT-Seeker 
Abstracts, systematiske reviews og randomiserede, kontrollerede undersøgelser, som er relevante for ergoterapeuter. OTseeker er etableret af den australske ergoterapeutforening og australske universiteter. Der er også artikler (på engelsk) om evidensbaseret praksis - hvad er det og hvordan implementerer man det?

SFI Campbell
Her finder du viden om evidens på det sociale område. Her er forskning og evaluering af velfærdsydelser. Her kan du finde danske evalueringer af f.eks. indsats over for handicappede og ældre, ligesom der er adgang til udenlandske erfaringer. Det er også her, du kan finde de såkaldte "systematiske Campbell-oversigter", som politikere og andre beslutningstagere fremover vil referere mere og mere til.

Google Scholar
Google, der er kendt for sin effektive søgemaskine til internettet, har udviklet en søgemaskine specielt til videnskablige emner.

OT-CATS  
Indeholder CATs (critically appraised topics) og CAPs (critically appraised papers) med focus på ergoterapeutisk intervention.

OTDBASE
Indeholder abstracts fra 20 ergoterapi tidsskrifter fra hele verden.

DEFF
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek er en samarbejdsorganisation for danske fag- og forskningsbiblioteker.

CINAHL

Cumulative index of Nursing and Allied Health Literature

MEDLINE
Medicinsk database

PubMed
Gratis on line version af Medline

Professionshøjskolernes portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Sidst opdateret
24.05.2018